Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Работа в чужбина - Живот в чужда страна | dLambow


Живот и работа в чужбина

 
Работа в чужбина е термин, използван, когато имигрант е нает на работа в чужбина по кариерни, финансови или други причини. Този термин се използва и когато студент преподава, учи или работи като доброволец в друга страна по специална програма, получавайки трудов стаж и/или трудово възнаграждение.

Работата в чужбина за мнозина е примамлива идея.

Но преди да станете имигрант и да си намерите работа в чужбина, проучете, проучете и пак проучете какви са възможностите, какви са условията и дали предложенията са реални, достоверни и осъществими. Работата в чужбина е едновременно чудесна възможност и сериозно предизвикателство, както на професионално, така и на лично ниво. Много кандидат-имигранти бяха хванати неподготвени от неочаквани нови реалности.

Работа в чужбина
Работа в чужбина - Живот в чужда страна

Проучете внимателно темите по-долу и тогава решавайте.


Съдържание: Живот и работа в чужбина

 

Живот и работа в Англия

 ----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: