Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 ноември 2016

Таблица на Перфектните продължителни врема всички форми | dLambow

Таблица на Перфектните продължителни врема - (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses) - всички форми


Използване на перфектно продължително време.

Перфектните-продължителни времена – Perfect Continuous Tenses (в британския английски) или Perfect Progressive Tenses (в американския английски) се използват за показване на действието като процес, който продължава или току-що приключва към определен момент  в настоящето (Presen), миналото (Past) или бъдещето (Future).
Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses
Перфектните продължителни врема


Таблица за всички форми на Перфектни продължителни врема (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses):

Време
Лични местоимения
Глаголна форма
Използване
Спомагателен
глагол
Смислов
глагол
Present

Сегашно 
Действителен залог
Продължително действие, започнато в миналото и все още продължаващо или току-що завършващо, като се посочва продължителността на периода.
I, we, you, they
have been
форма-IV
he, she, it
has been
I have ( I’ve) been asking for you for 2 hours.   -   Аз вече те питам (разпитвам) цели (в продължение на) два часа.
 Have I been asking? - въпросително
 I have not been asking. - отрицателно
Страдателен залог

(няма)

Past

Минало 
Действителен залог
Продължително действие, започнато в миналото и все още продължаващо или току-що завършващо в момента на настъпване на друго минало действие, изразено в Past Indefinite.
I, he, she, it, we, you, they
had been
форма-IV
I had (Id) been asking for you for an hour before she came. - Аз вече те питах в продължение на час, преди тя да дойде.
 Had I been asking? - въпросително
  I had not been asking. - отрицателно
Страдателен залог

(няма)

Future

Бъдеще 
Действителен залог
Бъдещо продължително действие, което започва по-рано от друго бъдещо действие и още ще продължава в момента на неговото настъпване или завършващо в този момент.
I, we
shall have been
форма-IV
he, she, it,
you, they
will have been
I shall have been asking for you for an hour before she come. - Аз вече ще съм те разпитвал в продължение на час, преди тя да дойде.
 Shall I have been asking? - въпросително
 I shall not have been asking. - отрицателно
Страдателен залог

(няма)

Future in the Past

Бъдеще в
миналото 
Действителен залог
Използва се в подчинени изречения вместо просто бъдеще, когато сказуемото в главното изречение е в минало време.
I, we
should have been
форма-IV
he, she, it,
you, they
would have been
I said that I should have been asking for you for an hour before she come. - Аз казах, че вече ще съм те разпитвал в продължение на час, преди тя да дойде.
Страдателен залог

(няма)Таблица на перфектно продължително време (Perfect Continuous Tenses / Perfect Progressive Tenses) с примери в утвърдителна, отрицателна и въпросителна форма:

Утвърдителна форма Въпросителна форма Отрицателна форма
Present Perfect Continuous
I have been asking. Have I been asking? I have not been asking.
He, she, it has been asking. Has he, she, it been asking? He, she, it has not been asking.
We have been asking. Have we been asking? We have not been asking.
You have been asking. Have you been asking? You have not been asking.
They have been asking. Have they been asking? They have not been asking.
Past Perfect Continuous
I had been asking. Had I been asking? I had not been asking.
He, she, it had been asking. Had he, she, it been asking? He, she, it had not been asking.
We had been asking. Had we been asking? We had not been asking.
You had been asking. Had you been asking? You had not been asking.
They had been asking. Had they been asking? They had not been asking.
Future Perfect Continuous
I shall have been speaking. Shall I have been speaking? Been asking? I shall not have been asking.
He, she, it will have been speaking. Will he, she, it have been speaking. He, she, it will not have been asking.
We shall have been speaking. Shall we have been speaking? We shall not have been asking.
You will have been speaking. Will you have been speaking. You will not have been asking.
They will have been speaking. Will they have been speaking? They will not have been asking.

 Перфектните продължителни времена – Perfect Continuous Tenses (в британския английски) или Perfect Progressive Tenses (в американския английски) се образуват с помощта на спомагателния глагол to be (в съответните му времеви форми)  + -ing формите (форма-IV) на смисловия глагол.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: