Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 ноември 2017

Използване на английския предлог "To" | dLambow

Използване на английския предлог "To" (Using the "To" preposition)

 

Английският предлог "to" обозначава направление на движение.

 • Throw the ball to me! - Хвърли топката към мен!
 • Can I come to you this evening? - Мога ли да дойда при теб тази вечер?
 • Redirect the phone call to Mr. Ivanov, please. - Пренасочи телефонното обаждане към г-н Иванов, моля.
 • I am flying to Sofia on business this Monday. - Аз летя до София по бизнес този понеделник.
 • My father will be going to his mother next week. - Баща ми ще ходи при майка си следващата седмица.
 • She turned to the filling station. - Тя зави към бензиностанцията.
Използване на английския предлог "To"
Английският предлог "to"


Друга роля на предлога "to" е да въвежда лице, към което е насочено действието.

 • Our son loves to sing to us. - Нашият син обича да ни пее.
 • What are you going to present to me on my birthday? - Какво смяташ да ми подариш (на мен) за рожденния ми ден?
Важно е да знаете, че предлога "to" никога не се използва с глагола "arrive", даже ако обозначава движение. В този случай се използва предлога "at".
 • I arrived at work too late. - Аз пристигнах на работа твърде късно.
 • We arrived at the park to meet our parents. - Ние пристигнахме до парка, за да посрещнем нашите родители.
 

Предлогът "to" се използва и в изрази за време.

В тези случаи "to" съвпада по значение с предлозите "till" и "until".
 • I worked to six and then went home. - Аз работих до шест и след това си отидох в къщи.
 • I will end to the end of the year and then I’ll leave this town. - Ще приключа до края на годината и ще напусна този град.

Използване на комбинацията "From ... To" – в изрази за време.

 • I work from nine in the morning to six o’clock and then I go home. - Аз работя от девет сутрин до шест часа, след което се прибирам в къщи.
 • We were in the cafe from nine to ten. - Ние бяхме в кафенето от девет до десет часа.

Използване на предлога "to" за определяне на намерение или цел 

в замяна на словосъчетанието "in order to" - за да.
 • I bought the new exercise bicycle to grow thin. - Аз купих нов велосипед за упражнения, за да отслабна.
 • I am here to save the world, Bruce Willis said. - Аз съм тук, за да спася света, каза Брус Уилис.

Свързващи фрази с използването на "to".

"to a great extent" - до голяма степен
"to a large extent" – в значителна степени.

 • To a great extent, I read classic literature. - До голяма степен изчетох класическата литература.
 • I have ideas similar to yours, to a large extent. - Имам идеи, подобни на вашите, в известна степен.

"to some extent" – до някаква степен, частично.

 • It’s my fault to some extent. - Това е вярата ми до известна степен.
 • To some extent I support you. - До известна степен ви подкрепям.

"to begin with" - преди всичко, да започнем с
"to start with" – да започнем с, най-напред

 • To begin with, I wanna thank you for your visit, friends! - Първо, искам да ви благодаря за вашето посещение, приятели!
 • To start with, it’s my fault too. - За начало, това е и моя вина.

"to sum up" – обобщавайки
"to sum up briefly" - казано на кратко

 • To sum up, I can tell that it was a good year for everyone. - За да обобщя, мога да кажа, че беше добра година за всички.
 • To sum up, we lost 15 percent of profit. - За да обобщим, загубихме 15% от печалбата.

"to tall the truth" – за да кажем истината

 • To tall the truth, I never liked her. - За да кажем истината, аз никога не съм я харесвал.
 • To tell the truth, your cooking is awful. - За да кажем истината, вашето готвене е ужасно.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: