Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 ноември 2017

Таблица: Герундий | dLambow

Таблица: Герундий (Gerund)

 

Какво е  Герундий?

Герундий е специфична нелична форма на английския глагол, при която няма категории за
 • лице,
 • число,
 • време,
 • наклонение.
Gerund
Герундий

Няма точно съответствие на Герундия в българския език. 

Това налага много внимателно да изучим правилата за неговото образуване, формите, функциите в изречението и случаите на използването му. Най-общо казано, герундия може да изпълнява функциите на всяка част от английското изречение, но най-често това са съществително и глагол.

В тези случаи, се забелязва известно сходство с инфинитива, поради което трябва да сме още по-внимателно с изучаването му. Лесно е да се сбърка при избора на герундий или инфинитив, ако не сме добре наясно с разликите между тях.

 

А сега, ето формите за Герундий в различните времена и залози:

Simple Tense

(отразява настоящето и бъдещето)

Деятелен залог (Active)

Правило:  глагол + ing

 • He admitted to stealing a wallet. - Той си призна открадването на портомоне.
 • Maria hates cleaning the flat. - Мария мрази почистването на апартамента.


Страдателен залог (Passive)

Правило: being + Participle II*

 • I like being helped with my homework. - Харесва ми да ми помагат с домашната работа.
 • You enjoy being photographed. - На теб ти харесва да те фотографират (снимат).


Perfect Tense

(когато изразяваното действие предшества друго действие)

Деятелен залог (Active)

Правило: having + Participle II

 • They are proud of having talked with this person. - Те се гордеят, че са разговаряли с този човек.
 • I didn't approve of my daughter having sold the car. - Аз не одобрявам, че дъщеря ми е продала колата.


Страдателен залог (Passive)

Правило: having been + Participle II

 • We called the police when we found our house having been robbed. - Ние позвънихме в полицията, когато разбрахме, че къщата ни е обрана.
 • Mikail heard of having been landed a job. - Михаил чул, че са го наели (е нает) на работа.


Participle II

3-та форма на глагола.

 

Това основната информация за герундий, като специфична нелична форма на английския глагол.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: