Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 ноември 2016

Таблица за продължително време | dLambow

Продължителна форма на глагола - Continuous Tense

Продължителните форми – Continuous Tenses (в британския английски) или Progressive Tenses (в американския английски) се използват за показване действието като процес, т.е. описват действието в процеса на неговото извършване, изразявайки по този начин незавършено, продължаващо действие в настоящето (Presen), миналото (Past) или бъдещето (Future). 


Continuous Tense
Таблица за продължително време
 


Таблица за всички форми на Продължително време - Continuous Tense:

Време
Лични местоимения
Глаголна форма
Случаи на

използване
Спомагателен
глагол
Смислов
глагол
Present

Сегашно 
Действителен залог
Действието се извършва сега или в сегашен период от време. Служи също за изразяване на намерение или увереност в извършването на бъдещо действие.
I
am
форма-IV
he, she, it
is
we, you, they
are
I am (I’m) asking. - Аз питам (сега).
Am I asking? - въпросително
 I am not asking. - отрицателно
Страдателен залог
I
am being
форма-III
he, she, it
is being
we, you, they
are being
I am being asked. - Мен ме питат (сега)
Am I being asked? - въпросително
I am (I’m) not being asked. - отрицателно
Past

Минало 
Действителен залог
Незавършено, продължаващо действие, което става в определен момент или период от време в миналото (в 5 часа, от 3 до 5 часа, цял ден, през зимата, когато той дойде...)
I, he, she, it
was
форма-IV
we, you, they
were
I was asking - Аз питах (когато стана нещо)
Was I asking? - въпросително
I was not asking. - отрицателно
Страдателен залог
I, he, she, it
was being
форма-III
we, you, they
were being
I was being asked when he came. - Мен ме питаха, когато той дойде
Was I being asked? - въпросително
 I was not being asked. - отрицателно
Future

Бъдеще 
Действителен залог
Незавършено, продължаващо действие, което става в определен момент или период от време в бъдещето(в 5 часа, от 3 до 5 часа, цял ден, през зимата, когато той дойде...)
I, we
shall be
форма-IV
he, she, it, you, they
will be
I shall ( Ill) be asking - Аз ще питам.
Shall I be asking? - въпросително
I shall not be asking. - отрицателно
Страдателен залог

(няма)

Future in the Past

Бъдеще в
миналото 
Действителен залог
Незавършено бъдещо продължително действие по отношение към минал момент (използва се в подчинени изречения).
I, we
should be
форма-IV
he, she, it, you, they
would be
I said that I should ( I’d) be asking all day. - Аз казах, че ще питам през целия ден.
Страдателен залог

(няма)Present continuous - Сегашно продължително
Iam being
youare being
he/she/itis being
weare being
youare being
theyare being
Past continuous - Минало продължително
Iwas being
youwere being
he/she/itwas being
wewere being
youwere being
theywere being
Future continuous - Бъдеще продължително
Iwill be being
youwill be being
he/she/itwill be being
wewill be being
youwill be being
theywill be being
Future in the Past - Бъдеще в миналото продълж.
Ishould be being
youwould be being
he/she/itwould be being
weshould be being
youwould be being
theywould be being
Продължителните форми – Continuous Tenses (в британския английски) или Progressive Tenses (в американския английски) се образуват с помощта на спомагателния глагол to be (в съответните му времеви форми)  + -ing или + -ed формите на смисловия глагол.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: