Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 ноември 2016

Таблица на Перфектните врема всички форми | dLambow

Таблица на Перфектните врема - (Perfect Tenses) - всички форми


Използване на перфектно време (Perfect Tense). 

Перфектните времена – Perfect Tenses се използват за показване на действието като процес, който е приключил или току-що приключва към определен момент  в настоящето (Presen), миналото (Past) или бъдещето (Future).
Perfect Tenses

Перфектните времаТаблица за всички форми на Перфектни врема (Perfect Tenses):

Перфектни времена (Perfect Tenses)
Време
Лични местоимения
Глаголна форма
Използване
Спомагателен
глагол
Смислов
глагол
Present

Сегашно
Действителен залог
Действие, което е завършено към момента на говорене. Наличието на резултат свързва извършеното действие с настоящето.
I, we, you, they
have
форма-IІІ
he, she, it
has
I have ( I’ve) asked. - Аз питах (вече).
Have I asked? - въпросително
I have ( I’ve / haven’t) not asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, we, you, they
have been
форма-III
he, she, it
has been
I have been asked today.- Мен ме питаха днес.
Past

Минало 
Действителен залог
Минало действие, което е завършило до определен момент в миналото.
I, he, she, it, we, you, they
had
форма-IІІ
I had (Id) asked.- Аз вече питах.
Had I asked?  - въпросително
I had ( I’d / hadn’t) not asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, he, she, it, we, you, they
had been
форма-III
I had been asked when you came. - Мен вече ме питаха, когато ти дойде.
Future

Бъдеще 
Действителен залог
Бъдещо действие, което ще бъде завършено към определен момент в бъдещето, с указание за за време или друго бъдещо действие.
I, we
shall have
форма-IІІ
he, she, it,
you, they
will have
I shall have asked. - Аз вече ще съм питал (утре).
Shall I have asked? - въпросително
I shall (I’ll) not have asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, we
shall have been
форма-III
he, she, it, you, they
will have been
I shall have been asked. - Аз ще бъда питан. (утре).
Future in the Past

Бъдеще в
миналото 
Действителен залог
Бъдещо завършено действие по отношение към минало време. Използва се в подчинени изречения, когато сказуемото в главното изречение е в минало време.
I, we
should have
форма-IІІ
he, she, it,
you, they
would have
He said that he would have asked by 5 o’clock. - Той каза, че вече ще е питал към 5 часа.
Страдателен залог
I, we
should have been
форма-III
he, she, it, you, they
would have been
He said that he would have been asked by 5 o’clock.- Той каза, че вече ще бъде питан към 5 часа.


Перфектните времена – Perfect Tenses се образуват с помощта на спомагателния глагол to be (в съответните му времеви форми)  + -ed формите (форма-ІІІ) на смисловия глагол.

----------------

4 коментара:

  1. Перфектните времена – Perfect Tenses се образуват с помощта на спомагателния глагол to be (в съответните му времеви форми) + -ed формите (форма-ІІІ) на смисловия глагол. - Образуват се с to be или с have?

    ОтговорИзтриване
  2. Може ли и упражнения с времената. Мисля, че те са по-трудната част или поне за мен. Иначе уроците са изключително полезни. Благодаря!

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: