Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 ноември 2016

Таблица за просто/неопределено време | dLambow

Таблица за просто/неопределено време (Indefinite/Simple Tense)


Неопределена или проста форма на глагола 

Неопределените или прости форми –  Indefinite (Simple) Tenses са една от четирите основни форми на английските времена, които се използват за констатиране факта на действието в настоящето, миналото или бъдещето, без да се указва неговата продължителност, завършеност и безотносителност към някакво друго действие или момент. Те също се използват за описване на действия, които се случват с определена редовност.

  • The Earth goes аround the Sun. –Земята се върти около слънцето.
  • My sister sings wel.l – Сестра ми пее добре.
Indefinite/Simple Tense
Спрежение на глагола "to be"


Таблица за всички форми на Неопределено (просто) време - Indefinite (Simple) Tense:

Време
Лични местоимения
Глаголна форма
Случаи на
употреба
Спомагат. глагол
Смислов глагол
Present 

Сегашно
Действителен залог
Действието се извършва обичайно, често, рядко.

В действителен залог - въпросителните и отрицателните форми се образуват с помощта на 
do / does - 3-е лице ед. ч.
I, we, you, they
-----
I
he, she, it
-----
 I-s  
I ask. - Аз питам (обикновено, често)
He asks.
Do I ask? - въпросително
I do not ask. - отрицателно
Does he ask?
Страдателен залог
I
am
III
he, she, it
is
we, you, they
are
I am asked. - Аз съм питан (Мен ме питат)
Past

Минало 
Действителен залог
Действието се е извършвало в миналото.

 В действителен залог - въпросителните и отрицателните форми се образуват с помощта на did
I, he, she, it, we, you, they
-----
II
I asked. - Аз питах.
Did I ask? - въпросително
I did not ask. - отрицателно
Страдательный залог
I, he, she, it
was
III
we, you, they
were
I was asked yesterday. - Аз бях(по)питан вчера.
Future 

Бъдеще
Действителен залог
Еднократно или повтарящо се действие, което ще се извърши в бъдещето спрямо момента на говорене.
I, we
shall
I
he, she, it,
you, they
will
I shall (Ill) ask. - Аз ще питам.
Shall I ask? - въпросително
I shall not ask. - отрицателно
Страдателен залог
I, we
shall  be
III
he, she, it, you, they
will  be
I shall be asked. - Аз ще бъда питан (Мен ще ме питат).
Future in the Past

Бъдеще
в
миналото 
Действителен залог
Изразява бъдещо действие спрямо минал момент. Използва се в подчинени изречения, когато сказуемото в главното изречение е в минало време.
I, we
should
I
he, she, it,
you, they
would
I said that I should  ask. - Аз казах, че ще попитам.
Страдателен залог
I, we
should  be
III
he, she, it, you, they
would  be
I said that I should (I’d) be asked. - Аз казах, че ще бъда попитан.

Означения за формите на глагола в горната таблица:
  • І форма - инфинитив без "to" - ask
  • ІІ форма - минало време - asked
  • ІІІ форма - минало причастие - asked
  • ІV форма - сегашно причастие - asking

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: