Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 октомври 2016

Таблица на английските времена | dLambow

Таблица на английските глаголни времена

 

Прилики и разлики във времената

Както знаем в български език има три времена - минало, сегашно, бъдеще. Английските времена също са три

  • present,
  • past,
  • future,
но в зависимост от това дали едно действие е завършено или продължаващо, всяко от тези времена може бъде в четири вида:
  • simple,
  • continuous,
  • perfect,
  • perfect continuous. 
По този начин в английски език се получават 12 времеви форми.
Ето ги и тях, представени в таблица на английските времена, придружени с примери.

Таблица на английските времена:

              Аспект
Време
   Simple-
   Indefinite
   Continuous-
   Progressive
   Perfect    Perfect 
   Continuous
Present     I walk    I am walking    I have
   walked
   I have
   been walking
Past     I walked    I was walking    I had
   walked
   I had
   been walking
Future     I shall walk    I shall be
   walking
   I shall have
   walked
   I shall have
   been walking
 

Разширена таблица на английските времена.


Английски времена с Линия на времето
Таблица на английските глаголни времена

Това е възможно най-краткия и нагледен начин да се представят английските времена в таблица, заедно с онагледителни примери, така че да е най-лесно да бъдат схванати, научени и използвани.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: