Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

21 ноември 2017

Страдателен и деятелен залог | dLambow

 (Active и Passive) -

Английските глаголи в страдателен и деятелен залог


Правите ли разлика между формите на английския глагол в страдателен и в деятелен залог? Формите на английския глагол в страдателен залог (Passive) са с 6 по-малко от формите му в деятелен залог (Active). Ето, всичко това, събрано в една 

 

Страдателен и деятелен залог
Страдателен и деятелен залог (Active and Passive Voice)

Супер таблица на английските глаголи в страдателен и деятелен залог, 

заедно с
  • - пълна класификацията на глаголните времена (Active и Passive), 
  • - формулите за образуване на всяко време и форма, 
  • - подходящи примери на английски език, 
  • - превод на примерите на български език, 
за максимална яснота и разбиране на английската видо-временна глаголна система.

Active 

(деятелен залог)

Passive 

(страдателен залог)

Simple / Indefinite 

(прости / неопределени времена)

Present (сегашно време)

Формула: V, V-es

write letters every day.
Аз пиша писма всеки ден.
Формула: to be V3

The letter is written.
Писмото е написано.

Past (минало време)

Формула: V-ed

wrote a letter yesterday.
Аз писах вчера писмо.
Формула: was, were V3

The letter was written yesterday.
Писмото е беше писано вчера.

Future (бъдеще време)

Формула: will V

will write a letter tomorrow.
Аз ще пиша писмо утре.
Формула: will be V3

The letter will be written tomorrow.
Писмото ще бъде писано утре.

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should V

I said that I should write a letter to him.
Аз казах, че би трябвало да му пиша писмо.
Формула: would, should be V3

He said that the letter would be written tomorrow.
Той каза, че писмото би трябвало да бъде писано утре.

Continuous / Progressive

(продължителни / прогресивни времена)

Present (сегашно време)

Формула: to be V-ing

am writing a letter (at the present moment).
Аз пиша писмо (в момента).
Формула: to be being V3

The letter is being written.
Писмото се пише (в момента).

Past (минало време)

Формула: was, were V-ing

was writing a letter at five o’clock.
Аз съм писал писмо в 5 часа.
Формула: was, were being V3

The letter was being written at five o’clock.
Писмото е било писано в 5 часа.

Future (бъдеще време)

Формула: will be V-ing

will be writing a letter at five o’clock.
Аз ще пиша писмо в 5 часа.
Няма форми
Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)
Формула: would, should be V-ing

I said that I should be writing a letter at five o’clock.
Аз казах, че би трябвало да пиша писмо в 5 часа.
Няма форми

Perfect

(завършени времена)

Present (сегашно време)

Формула: have, has V3

have written the letter.
Аз вече писах писмото (към настоящия момент).
Формула: have, has been V3

The letter has been written.
Писмото вече е писано (към настоящия момент).

Past (минало време)

Формула: had V3

had written the letter by five o’clock.
Аз вече написах писмото към 5 часа.
Формула: had been V3

The letter had been written by five o’clock.
Писмото вече беше написано към 5 часа.

Future (бъдеще време)

Формула: will have V3

will have written the letter by five o’clock.
Аз вече ще съм написал писмото към 5 часа.
Формула: will have been V3

The letter will have been written by five o’clock.
Писмото вече ще е написано към 5 часа.

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should have V3

I said that I should have written the letter by five o’clock.
Аз казах, че вече би трябвало да съм написал писмото към 5 часа.
Формула: would, should have been V3

He said that the letter would have been written by five o’clock.
Той каза, че писмото вече би следвало да е написано към 5 часа.

Perfect-Continuous / Progressive

(завършено-продължителни времена)

Present (сегашно време)

Формула: have been V-ing

have been writing the letter for an hour.
Аз пиша писмо вече цял час.
Няма форми

Past (минало време)

Формула: had been V-ing

had been writing the letter for an hour when he came.
Аз пишех писмо вече цял час, когато той дойде.
Няма форми

Future (бъдеще време)

Формула: will have been V-ing

will have been writing the letter for an hour when he comes.
Аз вече ще съм писал писмо цял час, когато той дойде.
Няма форми

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should have been V-ing

I said that I should have been writing the letter for an hour when he came.
Аз казвам, че би трябвало да съм писал писмото вече цял час, когато той дойде.

Няма форми


Super table of English verbs in the passive and active participle
Страдателен и деятелен залог

Е, запазете си тази Супер таблица и често правете справки с нея, ако искате да овладеете английските глаголни времена в тяхната пълнота.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: