Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 ноември 2017

Структура на английските глаголи | dLambow

Структура на английските глаголи (Structure of English Verbs)

 

Затрудняват ли Ви английските глаголи?

Така е защото са доста по-различни от българските. Ето, тази тема за английските глаголи може да Ви помогне в разбирането.
Structure of English Verbs

глаголи

 

Структура на английските глаголи.

 • прости,
 • производни,
 • сложни и
 • съставни.


Прости глаголи.

Простите глаголи се състоят само от един корен:
 • walk - ходя, разхождам се,
 • play - играя,
 • eat - ям.

Производни глаголи.

В производните глаголи, освен корена, има и приставка (суфикс):
 • un-leash - развръзвам, 
 • re-read - препрочитам, 
 • re-play - преигравам.

Сложни глаголи 

Те се състоят от две основи:
 • under-line - подчертавам, 
 • white-wash - замазвам.

Съставни (фразови) глаголи

Те се състоят от глагол и наречие или предлог:
 • look out - внимавай, 
 • stand up - ставам, устоявам.

Значение на английските глаголи.

По своето значение, английските глаголи се делят на две основни групи:
 • - смислови,
 • - служебни.

Смислови глаголи.

Смисловите (самостоятелните) глаголи имат собствено лексикално значение, като обозначават определено действие или състояние:
 • I work at the zoo - Аз работа в зоологическата градина.

Служебни глаголи.

Служебните глаголи нямат самостоятелно значение. Тях ги използват само при построяването на сложни форми на глагола или на съставно сказуемо. Така, в съставното сказуемо се спрягат именно служебните глаголи, като по този начин, чрез тях се показват лице, число и време на цялата глаголна форма.
 • I am going - Аз отивам, 
 • Ivan is going - Иван отива, 
 • people were going - хората отиват.
Тук виждате една от основните разлики с българските глаголи. При нас самите значещи глаголи (в случая "отивам") се спрягат за да се изрази лице, число и време. Докато при английските глаголи се спряга само служебния глагол - в случая am, is were.

Видове служебни английски глаголи.

От своя страна, служебните английски глаголи биват няколко вида:

1.Свързващи глаголи 

Служат за образуване на сложни глаголни форми
 • to be, 
 • to become, 
 • to remain, 
 • to grow, 
 • to get, 
 • to turn, 
 • to look, 
 • to keep и други.

2.Спомагателни глаголи

Служат за построяване на съставно сказуемо
 • to be, 
 • to do, 
 • to have, 
 • to let, 
 • shall, 
 • will и други.

3.Модални глаголи

Използват се за да изразят отношението на говорещия към дадено действие
 • can, 
 • may, 
 • must, 
 • ought, 
 • need и други.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: