Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 ноември 2016

Спрежение на глагола to be в отрицателни изречения | dLambow

Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения

 
Спрежение на глагола to be в отрицателни значения
Глагола to be в отрицателни изречения

Употреба на глагола to be в отрицания. 

Глаголът to be има характерна употреба в английски език (още ...). Затова е да имате под ръка готова таблица с всичките му спрежения в случаите на използване в отрицателни изречения.


Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения:

Сегашно време

I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are not
 

Минало време

I was not
You were not
He was not
She was not
It was not
We were not
You were not
They were not
 

Бъдеще време

I will not be
You will not be
He will not be
She will not be
It will not be
We will not be
You will not be
They will not be


Пълни и съкратени форми на глагола to be в отрицания

Във всички случаи на спрежение на глагола to be в отрицателни изречения се използва отрицателната частица "not" - "не". Непременно трябва да знаете и двете форми за изписване и изговаряне - пълната и съкратената.

 

  Ето ги:

  • are not = aren't
  • is not = isn't
  • was not = wasn't
  • will not be = won't be

Още за спреженията ...

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: