Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения.

Употреба на глагола to be в отрицания.

Глаголът to be има характерна употреба в английски език. Затова е да имате под ръка готова таблица с всичките му спрежения в случаите на използване в отрицателни изречения.


Таблица за спрежение на глагола to be в отрицателни изречения:

Сегашно време
Минало време
Бъдеще време
I am not
I was not
I will not be
You are not
You were not
You will not be
He is not
He was not
He will not be
She is not
She was not
She will not be
It is not
It was not
It will not be
We are not
We were not
We will not be
You are not
You were not
You will not be
They are not
They were not
They will not be

Във всички случаи на спрежение на глагола to be в отрицателни изречения се използва отрицателната частица "not" - "не". Непременно трябва да знаете и двете форми за изписване и изговаряне - пълната и съкратената.
 

https://otslabvane1.blogspot.com/

Пълни и съкратени форми на глагола to be в отрицания - Ето ги:

  • are not = aren't
  • is not = isn't
  • was not = wasn't
  • will not be = won't be
----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: