Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 ноември 2016

Таблица за гласни букви и диграфи | dLambow

Таблица за четене на английските гласни букви и диграфи

 

Английски гласни букви (Monographs) и гласни диграфи (Digraphs)

Както вече знаем от предишни публикации, голямо значение за правилното прочитане на английските гласни букви (Monographs) и английските диграфи (Digraphs) има вида на сричката, в която са използвани. Най-нагледно и разбираемо е цялата тази информация да се представи в компактна таблица, където с един поглед да се обхващат всички възможни варианти.
 
Monographs и Digraphs
Таблица за четене на английските гласни букви и диграфиТаблица за правилата за четене на гласни букви и диграфи в английски език:

Букви и
букво-
съчетания
Ударена сричка Неударена
сричка
Отворена сричка Затворена сричка
без r с буква r без r с буква r
I тип IV тип II тип III тип
Monographs

Aa [ei] [ei] [ɛə] [æ] [a:] [ə]
Ee [i:] [i:] [iə] [e] [ə:] [i]
Ii [ai] [ai] [aiə] [i] [ə:] [i]
Yy [wai] [ai] [aiə] [i] [ə:] [i]
Oo [ou] [ou] [ɔ:] [ɔ] [ɔ:] [ə]
Uu [ju:] [ju:] [juə] [ʌ] [ə:] [ə]
Digraphs

au [ɔ:]
aw [ɔ:]
ei [ei] [i]
ey [ei] [i]
eu [ju:]/[u:]
ew [ju:]/[u:]
oi [ɔi]
oy [ɔi]
oo [u:]/[u], [uə]
ou [au]/[ɔ:], [ʌ], [u:] [ə]
ow [au], [ou] [ou]
----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: