Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Упражнение 013 - попълнете с притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns).

Попълнете пропуските с подходящи лични притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns), като: my, his, her, our, your, their.


  • 1. This is not Ivan's pencil. ..... pencil is red.
  • 2.  ..... friend's desk is near the window.
  • 3. Put ..... exercise-books on the teacher's table.
  • 4. Ivan's textbook is not there.  ..... exercise-book is here.
  • 5. Maria is Denka's friend. She is ..... friend too.
  • 6. The students are in the classroom.   ..... coats and bags are here.
  • 7.  ..... tables are brown.
  • 8. Who is  ..... friend?
  • 9. Where is ..... coat?
  • 10. What is this girl's name?  ..... name is Maria.
Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.

https://investiciite.blogspot.com/
----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: