Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 ноември 2016

Основни английски времена | dLambow

Системата от английски времена

Основните английски времена с примери
Основни английски времена
 

Таблица на основните английски времена с примери

Очевидно е, че никога не е излишно човек да затвърждава познанията си по английските глаголни времена и очевидно - табличния вид на представяната информация е най-лесен и ясен за разбиране. Този път ще наблегнем на представянето на примери, като в същото време даваме опростено описание и спрежение на един примерен глагол (кликнете върху табличката за увеличение).
Таблица на английските времена с примери за употребата им:

 Времена Past
(минало)
Present
(сегашно)
Future
(бъдеще)
Simple / Indefinite Действието като факт, който се е случил в миналото. Действие, което протича с определена периодичност. Действие, което трябва да се случи в бъдещето.
Спрежение cooked cook / cooks shall / will cook
Примери He cooked yesterday. - Той готви вчера. He cooks dinner every Friday. - Той готви вечеря всеки петък. He will cook tomorrow. - Той ще готви утре.
Continuous / Progressive
be + глагол + ing
Действие, което протича в определен момент в миналото (като правило). Действие, което протича в момента. Действие, което ще се случи след определено време в бъдещето, в някакъв посочен момент.
Спрежение was / were cooking am / is / are cooking shall / will be cooking
Примери He was cooking when the phone rang. - Той готвеше, когато звънна телефона. He is cooking now. - Той готви сега. He will be cooking when you come. - Той ще готви когато ти дойдеш.
Perfect
have + глагол
Действие, което е завършило до друго действие в миналото. Действие, което е станало в неопределен момент в миналото, но има ефект и в момента. Действие, което ще приключи до друго действие в бъдещето или до момент в бъдещето.
Спрежение had cooked has / have cooked shall / will have cooked
Примери He had cooked the dinner when the phone rang. - Той вече беше сготвил, когато телефона позвъня. He has cooked many meals. - Той е сготвил много ястия. He will have cooked dinner by the time you come. - Той вече ще е сготвил, когато ти дойдеш.
Perfect Continuous / Perfect Progressive
have + been + глагол + ing
Действие, което е станало в определен период от време преди друго действие в миналото. Действие, което е започнало в миналото, продължавало е известно време и продължава в момента. Действие, което ще започне в бъдещето, ще продължава определено време преди друго действие или момент в бъдещето.
Спрежение had been cooking has / have been cooking shall / will have been cooking
Примери He had been cooking for a long time before he took lessons. - Той вече готвеше от доста време, преди да тръгне на курсове. He has been cooking for over an hour. - Той готви вече повече от час. He will have been cooking all day by the time she gets home. - Той вече цял ден ще е готвил, преди тя да се прибере в къщи.


По-долу, в коментарите, може да посочите и други подходящи примери за онагледяване на съответните времена, макар че някои от тях намират много малко практическо приложение, но ако ще се явявате на изпити - със сигурност ще Ви измъчат с тях.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: