24.11.2016 г.

Таблица на неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) и техните производни.

Кои са английските неопределени местоимения?

Неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) some, any, no, none, much, many, little, few, all, both, either, neither, each, every, other, one и техните производни си използват за обозначаване на различните нюанси на неопределен брой лица или предмети.

Как се образуват производни местоимения?

Някои от горните местоимения образуват производни с добавянето на думи като +thing (вещ), +body (тяло) , +one (някой, един). Производните, които се образуват с +where вече са наречия и обозначават някакво местоположение.

Таблица за образуването на производни неопределени местоимения:

Образуване на производни неопределени местоимения
(Indefinite Pronouns)

Неопределени местоимения


Образуване на производни неопределени местоимения 


Производни наречия
+thing
+body
+one
+where
Some [sʌm] някакъв
something
[ˈsʌmθiŋ]
нещо
somebody
[ˈsʌmbɒdi]
някой
someone
[ˈsʌmwʌn]
някой
somewhere
някъде,
където и да е
Any [ˈeni]
което и да е
anything
[ˈeniθiŋ]
което и да е,
някое
anybody
[ˈeniˌbɒdi]
който и да е,
някакъв
anyone
[ˈeniwʌn]
всеки един,
който и да е
anywhere
където и да е,
някъде
No
не
nothing
нищо
nobody
никой
no one
нито един
nowhere
никъде
Every
всеки
everything
всичко
everybody
всеки
everyone
всеки един
everywhere
навсякъде

Ето един друг набор от производни неопределени местоимения с примери:

-body -one -thing
 • somebody
Somebody is knocking at the door.
 • someone
Someone is knocking at the door.
 • something
Give me something to read.
 • anybody
There isn't anybody there.
 • anyone
There isn't anyone there.
 • anything
There isn't anything on the table
 • nobody
There is nobody here.
 • no one
No one  has come.
 • nothing
I know nothing.
 • everybody
Everybody can do that.
 • everyone
Has everyone come?
 • everything
Everything is OK.

Неопределено местоимение some - примери:

 • There are some letters on the shelf.
 • Pass me some bread, please.
 • Who has got some coloured pencils?
 • Could I have some more coffee, please? – Yes, of course.
 • Some museums are worth visiting, but others aren’t.

Неопределено местоимение any - примери:

 • There is not any chalk in this box.
 • Have you got any writing paper?
 • If you need any information, tell me.
 • I can come and see you any day next week.
 • I found a taxi without any trouble. 

Неопределено местоимение one - примери:

 • One must always be in time for classes.
 • My new house is much bigger than my old one.
 • I’m looking for a dress. I want a red one.
 • I’m looking for a dress. I want one with beading.
 • Which picture do you prefer, this one or that one?
 • I like these shoes more than those.
 • I like these shoes more than those white ones.
 • Еach one did his part.
 • There is some brown sugar in the cupboard, but there isn’t any white (sugar).
Всичко останало за особеностите при употребата на неопределени местоимения в английски език търсете в други теми в този сайт (проследете връзката най-горе) или вижте съдържанието, или търсете с думата "местоимения". Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Много добре изнесено , само трябва заличаване. Благодарен съм.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.