Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Таблица на неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) и техните производни.

Кои са английските неопределени местоимения?

Неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) some, any, no, none, much, many, little, few, all, both, either, neither, each, every, other, one и техните производни си използват за обозначаване на различните нюанси на неопределен брой лица или предмети.


Как се образуват производни местоимения?

Някои от горните местоимения образуват производни с добавянето на думи като +thing (вещ), +body (тяло) , +one (някой, един). Производните, които се образуват с +where вече са наречия и обозначават някакво местоположение.

Таблица за образуването на производни неопределени местоимения:

Образуване на производни неопределени местоимения
(Indefinite Pronouns)

Неопределени местоимения


Образуване на производни неопределени местоимения 


Производни наречия
+thing
+body
+one
+where
Some [sʌm] някакъв
something
[ˈsʌmθiŋ]
нещо
somebody
[ˈsʌmbɒdi]
някой
someone
[ˈsʌmwʌn]
някой
somewhere
някъде,
където и да е
Any [ˈeni]
което и да е
anything
[ˈeniθiŋ]
което и да е,
някое
anybody
[ˈeniˌbɒdi]
който и да е,
някакъв
anyone
[ˈeniwʌn]
всеки един,
който и да е
anywhere
където и да е,
някъде
No
не
nothing
нищо
nobody
никой
no one
нито един
nowhere
никъде
Every
всеки
everything
всичко
everybody
всеки
everyone
всеки един
everywhere
навсякъде

http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Ето един друг набор от производни неопределени местоимения с примери:

-body -one -thing
 • somebody
Somebody is knocking at the door.
 • someone
Someone is knocking at the door.
 • something
Give me something to read.
 • anybody
There isn't anybody there.
 • anyone
There isn't anyone there.
 • anything
There isn't anything on the table
 • nobody
There is nobody here.
 • no one
No one  has come.
 • nothing
I know nothing.
 • everybody
Everybody can do that.
 • everyone
Has everyone come?
 • everything
Everything is OK.

Неопределено местоимение some - примери:

 • There are some letters on the shelf.
 • Pass me some bread, please.
 • Who has got some coloured pencils?
 • Could I have some more coffee, please? – Yes, of course.
 • Some museums are worth visiting, but others aren’t.

Неопределено местоимение any - примери:

 • There is not any chalk in this box.
 • Have you got any writing paper?
 • If you need any information, tell me.
 • I can come and see you any day next week.
 • I found a taxi without any trouble. 

Неопределено местоимение one - примери:

 • One must always be in time for classes.
 • My new house is much bigger than my old one.
 • I’m looking for a dress. I want a red one.
 • I’m looking for a dress. I want one with beading.
 • Which picture do you prefer, this one or that one?
 • I like these shoes more than those.
 • I like these shoes more than those white ones.
 • Еach one did his part.
 • There is some brown sugar in the cupboard, but there isn’t any white (sugar).
Всичко останало за особеностите при употребата на неопределени местоимения в английски език търсете в други теми в този сайт (проследете връзката най-горе) или вижте съдържанието, или търсете с думата "местоимения". Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

1 коментар:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: