Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Нюанси на английските времена в деятелен залог (Active Voice) в таблица

Нюанси в английските времена.

При англичаните въпроса с граматичните времена не е толкова прост и ясен, както е в български език - минало, настояще, бъдеще време и толкова. За всяко от тези три времена, те имат четири аспекта, при това обърнете внимание, че ситуациите са различни за деятелен (Active Voice) и за страдателен залог (табличката за страдателен залог е друга).


Тук ще обясним един по един случаите в деятелен залог (Active Voice), възможно най-просто, за да схванете принципа и да нямате повече проблеми. А в табличката ще обобщим казаното сбито и на едно място, заедно с формулите за образуване и с примери.

  • Indefinite or Simple Tense (Неопределено или просто време).
Върша нещо по принцип, често - в миналото, сега или в бъдеще време.

  • Continuous Tense (Продължително време).
Върша нещо конкретно в определен момент - в миналото, сега или в бъдеще време.

  • Perfect Tense (Перфектно време).
Свършил съм нещо малко преди определен момент - в миналото, сега или в бъдеще време.

  • Perfect Continuous Tense (Перфектно продължително време).
Вършил съм нещо преди определен момент, в дадения момент продължавам да го върша и след този момент също ще продължа да го върша - в миналото, сега или в бъдеще време.

Няма да разводняваме повече обясненията. Ако се концентрирате върху обясненията по-горе, ще схванете принципа, а той е, че англичаните виждат 4 различни начина да се върши нещо, независимо дали то е ставало в миналото, става в настоящето или ще става в бъдещето.

А сега ето всичко казано, обобщено в една табличка, като са дадени формулите за образуване на съответните времена в деятелен залог, посочени са примери и е дадено разяснение за всеки случай поотделно.

https://forex17.blogspot.com/

Таблица на английските времена в деятелен залог:

Още веднъж обърнете внимание, че тук са разяснени само английските времена в деятелен (Active Voice) залог. Обозначението "V" означава "verb" - глагол, а дописването след него посочва в коя форма е глагола - "-ing" или "-ed".
----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: