Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Използване на английски предлози за време (Prepositions of Time).

Използване на предлозите за време.

Има много и различни случаи на използване на английските предлози за време (Prepositions of Time) за показване на:
 • - точно време,
 • - период от време,
 • - начало на действие,
 • - край на действие.
За по-лесно обхващане на всички случаи на употреба, основните предлози за време са подредени в долната таблица, заедно с показателни примери.Таблица за използване на английските предлози за време:

Предлог Значение Пример
on - дати,
- дни от седмицата
- on the 5-th of May 
- on Monday
in - месеци,
- сезони
- in August
- in winter
- време в денонощието - in the morning
- години - in 2006
- in 1992
- промеждутък от време - in an hour
at - с night - at night
- с weekend - at the weekend
- точно време - at half past nine
during - в продължение на - during the night
since - от определен момент - since 1980
for, 
over
- за определен период от време до сега - We've had a lot of problems for / over the last few months.
- за определен период от време в бъдеще (без for) - We expect a rise in sales over the next few months.
before - по-рано от определен период от време - before 2004
to - за минути - ten to six
past,
after
- след определен час - ten past / after six
to, 
till, 
until
- начало и край на период от време в съчетание с from - from Monday to / till / until Friday
till, 
until
- край на период от време - He is on holiday till / until Friday.
by - не по-късно от - I will be back by six o'clock.
- до определен момент от време - By 11 o'clock I had read five pages.

-------------------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

1 коментар:

 1. Анонимен4:26 пр.об.

  1. Take the books from the table and put them in your bag.
  2. Show me this map. Show it to me.
  3. Go to that room, please.
  4. Stand up.
  5. Sit down.
  6. Take that pencil from the box and put it front of me.
  7. Come one , please. Come here.
  8. Go to the room.
  9. Give these flowers to Maria, please.
  10. Go to the blackboard. Take the chalk and write the date, please.
  11. Look ..... the blackboard, Read the sentence, please.
  12. Take this newspaperher from her and show it to us.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: