Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

15.11.2016 г.

Използване на английски предлози за време (Prepositions of Time).

Използване на предлозите за време.

Има много и различни случаи на използване на английските предлози за време (Prepositions of Time) за показване на:
  • - точно време,
  • - период от време,
  • - начало на действие,
  • - край на действие.
За по-лесно обхващане на всички случаи на употреба, основните предлози за време са подредени в долната таблица, заедно с показателни примери.

Таблица за използване на английските предлози за време:

Предлог Значение Пример
on - дати,
- дни от седмицата
- on the 5-th of May 
- on Monday
in - месеци,
- сезони
- in August
- in winter
- време в денонощието - in the morning
- години - in 2006
- in 1992
- промеждутък от време - in an hour
at - с night - at night
- с weekend - at the weekend
- точно време - at half past nine
during - в продължение на - during the night
since - от определен момент - since 1980
for, 
over
- за определен период от време до сега - We've had a lot of problems for / over the last few months.
- за определен период от време в бъдеще (без for) - We expect a rise in sales over the next few months.
before - по-рано от определен период от време - before 2004
to - за минути - ten to six
past,
after
- след определен час - ten past / after six
to, 
till, 
until
- начало и край на период от време в съчетание с from - from Monday to / till / until Friday
till, 
until
- край на период от време - He is on holiday till / until Friday.
by - не по-късно от - I will be back by six o'clock.
- до определен момент от време - By 11 o'clock I had read five pages.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.