Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 ноември 2014

Английски падежи | dLambow

Падежи в английски език (English cases)

 
В английски език официално са се съхранили само два падежа на съществителните:

English cases
Английски падежи

Съществително в общ падеж

Съществителното в общ падеж няма специално окончание. Функцията на съществително в този случай се определя от неговото място в изречението.
 • After exams (обстоятелство за време) students (подлог) of the history faculty (определение) left for an archaeological expedition.

Притежателен падеж в английски език (English Possessive Case)

Когато съществителните са в притежателен падеж, те изразяват принадлежност, явяват се определение към друго съществително и се поставят пред него.

Форма за притежателен падеж

Формата за притежателен падеж се образува чрез добавянето на 's (апостроф s) към съществителното в единствено число в общ падеж (Common Case). Това окончание се произнася по същите правила на английския език, по които се произнася окончанието в множествено число на съществителните имена, т.е. в зависимост от предходния звук.
 • - След глухи съгласни като s: the cadet's lecture.
 • - След звънки съгласни и гласни като z: Ivan's works, the worker's job
 • - След шиптящи звуци [iz]: Ivanov's song

Формата за притежателен падеж (Possessive Case) на съществителните имена, завършващи в общ падеж (Common Case) на съгласните -s, -ss, -x, се образува само с помоща на апострофа ('). При това крайните съгласни се произнасят като [iz]: Dickens' works

Форма на притежателния падеж в английски език за множествено число

Формата на притежателния падеж на съществителните в английски език за множествено число, имащи окончание –s, се образува чрез добавяне към това окончание само на апострофа ('):
 • her brothers' friend.

А за тези съществителни, които нямат окончание в множествено число, формата на за притежателен падеж се образува като в единствено число, чрез добавяне на 's:
 • his children's ball.

В случаите на сложни съществителни, 's се добавя към основата на последната дума:
editor_in_chief's room - офис на главния редактор.

Притежателен падеж могат да имат следните съществителни:

 • - които обозначават одушевлени предмети - the cat's eyes, her btother's name.
 • - събирателни съществителни - party's policy, her family's pride.
 • - съществителни за време, разстояние, тегло стойност - an hour's walk, at one mile's distsnce.
 • - съществителни названия на звезди, планети, градове, морета, държави - the moon'slight, the ocean's waves.
 • съществителни, означаващи машинни детайли, машини, самолети, съдове - the plane's engine. the steamer's name.
 • - собствени географски имена - New York's life, Mont Blanc's peak.
 • - части от денонощието, годишни времена, сезони, дни на седмицата - the spring's streams. today's lesson.
 

Формата за притежателн падеж се е съхранила в някои изречения като:

 • live by one's finger's ends - стигам до крайност,
 • for pity's sake - умолявам Ви,
 • a pin's head - глава на карфица.
Във всички останали случаи, отношението на принадлежност се предава с предлога of. Съществителното с предлог of се поставя след определяемото съществително
 • - the centre of the city.

Изразяване на падежните отношения в английски език

В английски език отношенията на съществителните имена към другите думи в изречението се предават като съществителното е в общ падеж и се съчетава със съответния предлог.

Отношенията, отговарящи на въпросите кой?, какво?, 

се изразяват с помоща на предлога of:
 • Music is the universal language of mankind.

Отношенията, отговарящи на въпросите на кого?, на какво? - 

се изразяват с помоща на предлога to:
 • The name of Ivan Ivanov, a young man from Bulgaria, was given to a teacher.


Отношенията, отговарящи на въпросите на кого? на какво? - 

се изразяват в английски език с помоща на предлозите by или with.

При това, съществителното с предлог by обозначава действащо лице, действаща сила, а съществителното с предлог with обозначава инструмент или оръдие на действие.
 • I have got many books written by J. London.
 • You write with a pen or pencel.
 • I'll help you with great pleasure.

Падежни отношения в английския език могат да се изразяват и с други предлози:

 • On the way downstairs the nurse told me the story of my two friends.
 • Democraty is government of the people, by the people, for the people.

----------------

5 коментара:

 1. Падежът в английски език е форма на съществителното, изразяваща неговата връзка с другите думи в изречението. Официално, в английският език са се запазили само два падежа - общ, при който няма специални окончания и притежателен, с окончанието "-'s".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Формата за притежателен падеж се образува чрез добавянето на "'s" (апостроф и "s") към съществителното в единствено число от общ падеж. Това окончание се произнася по същите правила, както и окончанието за множествено число на съществителните, т.е. в зависимост от предходния звук.

   Изтриване
  2. Произнасяне на "'s" (апостроф и "s")
   1. След глухи съгласни се чете като [s]:
   the cadet's book [kedets] - книгата на курсанта.

   Изтриване
 2. Съществителните в общ падеж нямат специално окончание. Функцията на съществителното в общ падеж се определя от неговото място в английското изречение:
  After exams (обстоятелство за време) students (подлог) of the history faculty (определение) left for an archaeological expedition. - След изпитите, студентите от историческия факултет замиха на археологична експедиция.

  ОтговорИзтриване
 3. Съществителните в притежателен падеж изразяват принадлежност, изпълнявайки ролята на определение към друго съществително и се поставя пред него (preposition).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: