Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Числително име (The English Numerals).

Числителни имена

Числителните имена в английски език (The English Numerals) са части на речта, обозначаващи количество или ред на предметите при преброяване. Числителните се делят на:
 • - количествени - обозначават определено количество;
 • - редни - обозначаващи реда при броене.
Количествените числителни отговарят на въпроса how many? (колко)?
Числителните редни отговарят на въпроса which? кой?

По своята структура, числителните в английски език биват:

 • - прости;
 • - производни и
 • - съставни.

Прости

Числителните от 1 до 12 са прости числителни.

Производни

Числителните от 13 до 19, а също и числителните, обозначаващи десетки - са производни.

Съставни

Числителните, обозначаващи десетки с единици, а също и числа по-големи от стотици, са съставни (например, 31, 65, 259). Съставните съществителни в английски език се образуват както и в български, но при изписването на числителното, десетките и единиците се разделят с тире:
 • 25-twenty-five
 • 73-seventy-three
При четенето и произнасянето на съставните числителни между стотиците и десятките, а при отсъствиена десятки, между стотиците и единиците, се използва съюза and:
 • 265 - two hundred and sixty-five
 • 4.603 - four thousand six hundred and three

Множествено число на числителните.

Ако пред числителните имена в английски език
 • - hundred,
 • - thousand,
 • - million
няма количествено числително, те могат да приемат форма за множествено число, което е един от признаците за съществителното.
 • The biosphere has maintained optimum proportions of the vital elements for hundreds of millions years.

Числителните в английски език

Числителните в английски език (The English Numerals) не се променят нито по род, нито по падеж, нито по число:
 • There were ten students in the room and he addressed all those ten students.
В стаята имаше десет студенти и той се обърна към всичките десет.


Функции на числителните имена в английското изречение.

Най-често числителните имена в английски език изпълняват функциите на определение:
 • It takes the sun one hour to cross Bulgaria, five hours to cross the Atlantic and four to cross the U.S.A.
В случаите на отсъствие или на изпускане на определяемата дума, числителните могат да изпълняват всякакви функции в изречението:
 • Three and three is six. Три плюс три е шест.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. The Numeral или num е английския термин за граматическото понятие "числително име", като се различават два вида:
  бройни или количествени (cardinal)
  редни (ordinal)

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: