Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Съществителен израз (Noun clause).

Съществителен израз.

Като имаме предвид, че израз в английски език е група от думи, които съдържат подлог и сказуемо, които ни казват, че някой или нещо (подлога) е  или е бил, или представлява нещо си (сказуемото), като подлога обикновено е съществително или местоимение, а сказуемото винаги съдържа глагол, а понякога може да включва и наречие, допълнение, обстоятелство, то тогава е лесно да разберем, че съществителния израз изпълнява ролята на съществително в изречението или фразата.

Ето някои характерни примери за съществителен израз:

 • -    като изречение — Ivan sings.
 • -    Като част от изречение — Ivan sings and Tony plays the guitar.
 • -    Ivan is a boy.
 • -    She loves to eat.
 • -    What she loves to eat is milk.
 • -    Ivan and his friends might have milk for breakfast.
 • -    Pizza is not served at Ivan’s house.

Подчинен израз.

В английски език има също и «подчинен израз» - група от думи, съдържащи подлог и сказуемо, които обикновено започват с подчинителни думи (маркери на съществителния израз) като how, why, what, where, when, who, that, because, which, whose, whether или whoever, whenever, whatever и wherever. За разлика от израза, подчиненият израз не може да бъде самостоятелно изречение, а само част от израз или фрагмент (фрагмента започва с главна буква и завършва с многоточие).

Примери за подчинен израз:

 • that his bike is beautiful
 • because his bike had a flat tire
 • which he got for Christmas
 • which is painted red and blue
 • who loves his bike
 • whatever is on his plate

Подчинените изрази биват три вида:

 • - прилагателен израз (adjective clauses)
 • - наречиен израз (adverb clauses)
 • - съществителен израз (noun clauses)
В момента ние разглеждаме последния - съществителен израз.

Има три основни вида съществителни изрази:

 • Такива, които започват с въпросителна дума като: how, what, when, where, which, who, whom, whose, why.
 • Такива, които започват с: however, whatever, whenever, wherever, whichever, whoever, whomever или if и whether.
 • Такива, които започват с that.
Изброените по-горе думи - маркери, не могат да бъдат пропускани в изречението с изключение на what и то само когато не е първа дума в изречението, като например:
 • Ivan’s friends didn’t know that he couldn’t swim.
 • Ivan’s friends didn’t know he couldn’t swim.


Още примери:

 • What Ivan did shocked his friends.
 • Where does John live?
 • Maria is not responsible for what Ivan did.
 • Ivan’s friends didn’t know that he couldn’t swim.
 • If Ivan buys a Ferrari
 • That Mr. Ivanov is a good teacher
 • You really do not want to know what Mrs. Ivanova gives her husband for dinner (what "Mrs. Ivanova gives her husband for dinner" - ето това в случая е noun clause)
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: