Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

3.11.2014 г.

Одушевени съществителни (Animate Nouns) в английски език.

Одушевени съществителни имена (Animate Nouns).

В английски език редица одушевени съществителни могат да се отнасят както към мъжки, така и към женски род:
 • teacher 
 • neighbour 
 • cousin 

Посочване на пол.

Ако е нужно да се посочи пола на даденото одушевено съществително (човек, животно), то пред него се поставят думи като:
 • girl, 
 • boy, 
 • man, 
 • woman, 
 • she, 
 • he:

Например:

 • woman-worker 
 • girl-friend 
 • he-wolf
  she-wolf  
 My brother introduced me to his girl-friend.

Названия на държави, планети, кораби...

Съществителните в английски език, обозначаващи названия на държави, планети, кораби, се отнасят към женски род и заменят с местоимението she.
 • Have you ever seen the ship "Bulgaria"? She is very beautiful.
Това е основната информация по темата за одушевените съществителни (Animate Nouns) и тяхното използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.