Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Наречия (English Adverbs).

Какво е наречие?

Наречието (Adverb) ['ædvə:b], съкратено се изписва като “adv” - това е част на речта, указваща за признак на действието или обстоятелства, при които протича действието. Наречието в английски език се отнася към глагола и показва
 • как, 
 • къде, 
 • кога и 
 • по какъв начин 
се извършва действието.
 • She  reads well. — Тя чете добре.
 • I  usually get up at six o’clock. — Обикновено ставам в шест часа.

Наречие към прилагателното.

Наречието може да се отнася също и към прилагателното или към друго наречие, указвайки техни признаци.
 • She is a very good student. — Тя е много добра студентка.
 • The work is done quite well. — Работата е свършена съвсем добре.
В изречението наречията изпълняват ролята на обстоятелства - за място, време, начин на действие…).

Класификация и употреба на наречията в английски език (Classification of English adverbs)

По своето значение, наречията се делят на следните основни групи:

 • -    за място,
 • -    за време,
 • -    за начин на действие,
 • -    за мяра,
 • -    за степен и др.

Наречия за място (Adverbs of place)

 • here  —  тук,
 • there  — там,
 • where  — където,
 • far — далеч,
 • above  — отгоре, над,
 • below  — отдолу, под,
 • outside  — навън, отвън,
 • inside — вътре, отвътре,
 • somewhere — някъде,
 • anywhere — където и да е,
 • nowhere — никъде, на никъде,
 • everywhere — навсякъде, и др.
Наречията за място отговарят на въпроса where? — къде?, накъде? В изречението, те обикновено стоят след глагола или прякото допълнение. Например:
 • He  lives there. — Той живее там.
 • She read his poems here. — Тя чете своите стихотворения тук.
Ако в изречението има и други наречия, то наречията за място се поставят пред наречията за време, но след наречията за начин на действие:
 • I'll go there tomorrow. — Ще ходя там утре.
 • He danced well there. — Той танцуваше там добре.

Наречието somewhere - някъде, се използва в утвърдителните изречения.

 • I am sure I have met you somewhere. — Сигурен съм, че някъде съм Ви срещал.

Наречието anywhere - някъде, се използва във въпросителни и в отрицателни изречения:

 • Did you see my phone anywhere? — Да си виждал някъде телефона ми?
 • I can't find my dictionary anywhere. — Не мога да намеря никъде речника си.

Наречието nowhere – никъде, на никъде, се използва най-вече в кратки отговори

 • Where are you going? – Nowhere. — Къде отиваш? Никъде.

Самостоятелното наречие far – далеч, 

(без усилващите го so far, too far), се използва във въпросителни и в отрицателни изречения. В утвърдителните изречения, в този смисъл се използва a long way (off):
 • Did they live far? — Те далеч ли живееха?
 • They don’t like to walk far. — Те не обичат да се разхождат надалеч.
 • They live a long way off. — Те живеят надалеч.
Наречието far се използва в израза far from – далеч от:
 • The station is far from our house. — Гарата е далеч от дома ни.


Форма на наречията в английски език (Form of adverbs in English)

По своя строеж или форма наречията в английски език могат да се подразделят на:

 • Прости (simple adverbs)
 • Производни (compound adverbs)
 • Съставни / сложни (complex adverbs)

Прости наречия (simple adverbs) са тези, които са неразложими на съставни части:

 • here  —  тук,
 • there  —  там,
 • now  —  сега,
 • quite  —  съвършено, напълно,
 • little  —  малко, немного,
 • fast  —  бързо.

Производни наречия (compound adverbs) 

се образуват обикновено с помощта на суфикси:
 • slowly  —  бавно,
 • forward —  напред, нататък,
 • weekly  —  ежеседмично,
 • upstairs  —  нагоре, отгоре,
 • easily —  леко, лесно,
 • quietly —  спокойно

Сложни наречия (complex adverbs) 

се образуват чрез съчетаване на думи:
 • sometimes —  понякога,
 • yesterday —  вчера,
 • everywhere —  навсякъде
 • anywhere  —  някъде,
 • at first —  отначало
 • in vain —  напразно
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

15 коментара:

 1. Веска Станева7:58 пр.об.

  Ето една друга класификация: Според своята форма или строеж, наречията в английски език се подразделят на няколко основни групи:
  - прости наречия (Simple adverbs),
  - производни наречия (Derived adverbs),
  - сложни наречия (Complex adverbs),
  - съставни наречия (Compound adverbs).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. silondreta6:41 пр.об.

   Простите наречия не се делят на съставни части, което е и идеята, за да бъдат наречени така:
   - soon,
   - fast,
   - when и т. н.

   Изтриване
  2. Производните наречия (Derived adverbs) са образувани с помощта на суфикси, като най-често това е
   суфикса "-ly", а по-рядко -
   суфикса "-most" (leftmost, innermost),
   или суфикса "-like" (warlike),
   или "-fold" (twofold),
   или "-ward(s)" (backwards, westward),
   или "-wise" (likewise, clockwise).

   Изтриване
  3. Офелия-17:05 пр.об.

   Сложните наречия се образуват от няколко корена. Например:
   - sometimes - понякога,
   - midway - между другото,
   - everywhere - на всякъде.

   Изтриване
 2. Mani_Danchov3:48 пр.об.

  Класификация и употреба на наречията в английски език (Classification of English adverbs)
  По своето значение, наречията се делят на следните основни групи:
  - за място,
  - за време,
  - за начин на действие,
  - за мяра,
  - за степен и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето някои от най-често използваните наречия за мяра и степен:
   much,
   hardly,
   scarcely,
   little,
   very,
   too,
   so,
   enough,
   nearly,
   almost.

   Изтриване
 3. Катина6:41 пр.об.

  Наречия за място (Adverbs of place) са следните:
  here, there, where, inside, outside, above, below, somewhere, anywhere, nowhere, elsewhere.

  ОтговорИзтриване
 4. Petro_Fatd8:50 пр.об.

  Наречия за време:
  now, when, then, usually, sometimes, already, yet, still, today, yesterday, tomorrow, before, lately, recently, once, ever, never, always, seldom, since.

  ОтговорИзтриване
 5. Наречия за начин на действие:
  well,
  fast,
  quickly,
  slowly,
  quietly,
  easily.

  ОтговорИзтриване
 6. Petro_Fatd7:06 пр.об.

  По своята форма или строеж английските наречия (Form of adverbs in English) се подразделят на:
  - Прости (simple adverbs)
  - Производни (compound adverbs)
  - Съставни / сложни (complex adverbs)
  Ето още няколко често използвани наречия в английски език: too, also, either, else, only, even и т. н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съставните наречия представляват съчетание от служебна и значеща дума:
   at length (подробно),
   in vain (напразно),
   at least (най-малко, като минимум).

   Изтриване
 7. Всяко наречие е част от речта, посочващо признак на действието или обстоятелства, при които протича действието. Обикновено, наречието се отнася към глагола и показва
  - как,
  - къде,
  - кога и
  - по какъв начин
  се извършва действието.
  - He reads well. - Той чете добре.
  - I usually get up at seven o’clock. - Аз обикновено ставам в 7 часа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А.Мравицки7:07 пр.об.

   Наречие (Adverb) - adv (съкращение). Може да се отнася и към прилагателно или друго наречие, указвайки техни признаци.
   He is a very good student. - Той е много добър студент.
   The work is done quite well. - Работата е извършена доста добре.

   Изтриване
  2. qnka_stefanova3:41 пр.об.

   Наречието е част от речта, която обозначава признак на действието (отнася се към глагола). С други думи, то указва как, къде, кога или в каква степен става нещо.
   - The guests moved hurriedly into the dining room. - Гостите се преместиха спешно в дневната.

   Изтриване
 8. Наречията могат да дават характеристика на някое действие:
  He is running quickly. - Той бяга бързо.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: