Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 ноември 2014

Подлог в английски език | dLambow

Подлог (The Sentence Subject in English)

 

Какво е подлог (Sentence Subject)?

Подлогът (The Sentence Subject in English) е една от двете главни части на английското изречението (Parts of the Sentence) и обозначава предмет или лице или в по-редки случаи - процес, действие и др. Подлогът в английски език отговаря на въпросите
 • who? — кой? или
 • what? — какво? 
Подлог
Какво е подлог?
 
Подлогът се характеризира с:
 • -    отсъствие на предлог пред подлога,
 • -    място в изречението - пред сказуемото (the predicate).
Между подлога и сказуемото може да се намира определение към подлога, което често се изразява чрез съществително с предлог или причастие. Например:
 • The streets of Sofia are full of people. — Улиците на София са пълни с народ.
Понякога, на същото място, може да се намира и обстоятелство, определящо сказуемото. Например:
 • He usually comes to us on Sundays. — Той обикновено идва при нас в Неделя.

Подлога може да се изрази чрез:

 • съществително
 • местоимение,
 • инфинитив,
 • герундий,
 • числително и др.


1. Съществително (одушевено или неодушевено):

 • The boy came early in February. — Момчето дойде в началото на февруари.

2. Местоимение:

 • She works at a factory. — Тя работи в завода.

3. Инфинитив:

 • To eat is pleasant. — Да се храниш е приятно.

4. Герундий:

 • Smoking is not allowed here. — Пушенето (да се пуши) тук не е разрешено.

5. Числително:

 • Three are absent. — Трима отсъстват.

Формален подлог (Formal Subject) и безлични изречения.

До колкото в английски език подлога (The Subject in English) е задължителен елемент на изречението, в безличните изречения се използва формалния подлог (Formal Subject) чрез местоимението " it". То няма лексикално значение и не се превежда. Безличните изречения се използват за изразяване на:

1. Природни явления, състояния на времето:

 • It is/(was) winter. — Зима е.
 • It  snows. — Вали сняг.
 • It often rains in autumn. — Често вали през есента.
 • It was getting dark. — Започна да мръква.
 • It is cold. — Студено е.

2. Време, разстояния, температура:

 • It is early morning. — Ранно утро. (Рано сутринта е.)
 • It is late. — Късно е.It is six o’clock. — 6 часа (Шест часа е).
 • It is two miles to the lake. — Две мили до езерото (Остават две мили до езерото).

3. Оценка на ситуацията в изречения 

със със съставно именно (понякога глаголно) сказуемо, след което следва подлога в изречението, изразено чрез инфинитив, герундий или допълнително изречение.
 • It was easy to do this. — Беше лесно да се направи.
 • It was clear that she would not come. — Беше ясно, че тя нямаше да дойде.

4. С някои глаголи в страдателен залог 

в изрази, съответстващи на неопределено - лични фрази:
 • It is said she will come. — Казано е, че тя ще дойде. (Бе казано, че тя ще дойде.)
Четете още за видовете подлог в английски език (Kind of Sentence Subjects - Classification) и неговите класификации тук ... 

----------------

18 коментара:

 1. Членове на изречението са граматически значимите части на речта, на които може да се разбие изречението. Те могат да се състоят както от отделни думи, така и от словосъчетания, т.е. групи взаимно свързани думи. От всички тях най-важна роля се отрежда на подлога и сказуемото и затова са наречени главни членове на изречението.

  ОтговорИзтриване
 2. Подлогът е лице и предмет, които играят ключова роля в изречението или изказването. Той може да се изрази чрез съществително, местоимение, герундий, инфинитив, числително или с всяка друга дума или словосъчетание, които са употребени в качеството им на съществително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и формален подлог с местоимението "it".

   Изтриване
  2. Тъй като във всички английски зиречения задължително трябва да има подлог, то в безличните изречения, където отсъства действащо лице, трябва да се използва формалния и безличен подлог "it", който няма собствено значение.

   Изтриване
 3. Подлогът в английски език може да се изразява по различни начини - например със съществително:
  My pencil is broken. - Моят молив е счупен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Подлог с местоимение:
   He is a good pianist. - Той е добър пианист.

   Изтриване
  2. Подлогът в английски език може да се изразява с инфинитив:
   To lie is bad. - Да се лъже е лошо.

   Изтриване
  3. Изразяване на подлога чрез числително:
   Five volunteered to help us. - Петима доброволци ни помагат.

   Изтриване
  4. Подлогът в английски език може да се изразява по различни начини - например с всяка дума или словосъчетание, които са употребени в изречението в качеството им на съществително:
   “Lehman Brothers” has become the first victim of the financial crisis. - “Lehman Brothers” стана първата жертва на финансовата криза.

   Изтриване
 4. Например, формалният подлог "it" е характерен в изречения за годишните времена, часа, времето и разстоянията:
  It is spring. - Пролет е.
  It is snowing. - Вали сняг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често формалния подлог "it" се използва с глаголи в страдателен залог:
   It is believed that you can find a pot of gold at rainbow’s end. - Вярва се, че може да намериш гърне със злато, на края на дъгата.

   Изтриване
  2. Формалният подлог "it" може да заменя разположения след сказуемото фактически подлог, изразен чрез герундий или инфинитив:
   It takes me so long to read texts in English. - Толкова много време ми отнема да прочета текстове на английски език.

   Изтриване
 5. Главни части на изречението са подлог и сказуемо. Подлогът (the subject) в английски език най-често се изразява чрез съществително име или чрез лично местоимение. Но е възможно да се използват и други части на речта за тази цел, които са употребявани със значение на съществително, словосъчетания и подчинени изречения.
  Nick could not hear the words. (by Hemingway) - Ник не можеше да слуша тези думи. (по Хемингуей)

  ОтговорИзтриване
 6. Още примери за подлог в английското изречение:
  She tried to remember her father. (Abrahams) - Тя се опитваше да си спомни своя баща.
  And is a conjunction. "And" е съюз.
  What we want is rest. (Jerome) - Това, което искаме, е почивка.

  ОтговорИзтриване
 7. В зависимост от характера на подлога, изреченията се подразделят на:
  - лични (personal),
  - неопределено-лични (indefinite-personal),
  - безлични (impersonal).

  ОтговорИзтриване
 8. Ако искам да кажа: "Лесно се взимат пари назаем, но трудно се връщат." с инфнитив ли трябва да стане? To borrow money is easily, but to refund them is hard.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: