Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Функции на съществителното име.

Функции на съществителните имена в английски език.

В изреченията на английски език съществителните имена могат да изпълняват следните функции:

1. Подлог:

The conference was very interesting. Конференцията беше много интересна.

2. Именна част на сказуемото:

My brother is an teacher. Брат ми е учител.

3. Допълнения:


а) пряко допълнение:

We have lectures, tutorials and seminars. Ние имаме лекции, упражнения и семинари.

б) косвено допълнение:

The teacher explained his pupils a new rule. Учителят обясни новото правило на учениците.

в) предложно допълнение:

Mr. N. went to the cinema with his friend. Господин Н. отиде на кино със своя приятел.

4. Определенията в английски са:


а) с предлог:

His brother is a student of the university. Неговият брат е студент в университета.

б) без предлог:

The entrance exams were very difficult for me. Встъпителните изпити бяха доста трудни за мен.
There is also a students research society at our university. В нашия университет има също и изследователско студентско общество.


5. Обстоятелства в английски са:

 • - за време, 
 • - за място,  
 • - за начин на действие,  
 • - за причини,  
 • - за цели и т.н.):
We decided to meet after classes. (обстоятелство за време)
Ние решихме да се срещнем след учебните занятия.
There is a good library at our university. (обстоятелство за място)
В нашия университет има добра библиотека.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. Деница Тенева6:40 пр.об.

  Една от основните функции на съществителното име в изречението е на подлог:
  - The conference was very interesting. Конференция была очень интересной.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: