Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съотносителен съюз (Correlative Conjunctions) Either…or - или…или.

Съюзът "either ... or" със значение на "или ... или" е един от съотносителните съюзи в английски език, известни още и като корелативни съюзи. Обикновено се използва в утвърдителни изречения за свързване на еднородни части на изречението, при което, ако съюза свързва подлога, сказуемото се съгласува с най-близкия подлог.
 • Either your children, or my son has broken this vase. - Или Вашите деца, или моят син са разбили тази ваза.
 • He is either here or there. - Той е или тук, или там.
 • You must either obey my instructions or quit. - Или изпълнявай моите указания, или напускай.
 • Either you or he will have to do it. - Или на тебе, или на него ще Ви се наложи да направите това.
В случаите когато "either" не се отнася към подлога, той често стои пред глагола - сказуемо в изречението.
 • We'll either be going to the theatre or the cinema this weekend. - Ние ще отидем или на театър или на кино в края на тази седмица.
 • They will either build a restaurant or a shopping center in this district. - Те ще построят или ресторант, или търговски център в този район.

Съюзът "either ... or" може да се използва със значението на съюза "neither ... nor" в отрицателни изречения:
 • This old woman never learnt either history or geography. - Тази стара жена никога не е изучавала нито история, нито география.
 • We didn't paint either ceiling or wall. - Ние не боядисахме нито полиците, нито стената.
За разлика от съюза "neither ... nor", съюзът "either ... or", свързва подлозите, свързвайки се с най-близкия от тях.
 • Either our classmates, or your friend has complained to the teacher - Или нашите съученици или твоя приятел, са се оплакали от учителя.

Това е основната информация по въпроса с използването на съотносителния съюз (Correlative Conjunctions) "Either…or" - със значение на "или…или", придружена с някои особени случаи и примери в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

2 коментара:

 1. Penteros_6311:56 пр.об.

  При употребата на думата "either" в английски език, трябва да имаме предвид многото нейни значения. Ако е пред съществително в единствено число, придобива значението на "и този и другия".
  You can do it on Thursday or Friday, either day will be ok. - Ти можеш да направиш това в четвъртък или в петък, като и единия и другия ден са добри.

  ОтговорИзтриване
 2. Мами-2310:47 пр.об.

  Значението "и единия и другия" се среща при "either" и ако след него идва "of" + съществително, с определяща дума (my, the, these и др.) в мн. ч.
  Either of the books is a quite good choice for reading. - И едната и другата книга са съвсем добър избор за четене.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: