Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 юли 2015

Суфикси | dLambow

Суфикси (suffixes) в английски език

 

Какво е суфикс (Suffix in English)?

Суфиксите в английски език не само променят значението на думата, но също могат да я преместят в друга категория или част на речта. Поради тази причина е добре всевъзможните суфикси да се разглеждат в групи, според частите на речта, които формират. 

Иначе те действително са всевъзможни и разнообразието от тях е толкова голямо, че едва ли си заслужава всички те специално да бъдат заучавани.


Suffixes in English
Какво е суфикс?

Суфикси за съществителни имена.

В английски език има група суфикси, обозначаващи националност, професия, действащо лице, принадлежност към група лица. Ето някои от тях:
 • -ician,
 • -ant,
 • -ent,
 • -ary,
 • -eer,
 • -ess,
 • -ist,
 • -ive,
 • -or,
 • -er/or,
 • -ee.


Ето някои примери:

 • Mental physician – психиатър,
 • Participant – участник,
 • Student – студент,
 • Revolutionary – революционер,
 • Engineer – инженер,
 • Goddess – богиня,
 • Fugitive – беглец,
 • Terrorist – терорист,
 • Sailor — моряк,
 • Builder — строител,
 • Employee – работник, сътрудник.

Има друга група суфикси, които обозначават процеси, понятия, действия, наука, предмети. Ето някои от тях:
 • -acy,
 • -age,
 • -ance/ence,
 • -ancy/ency,
 • -ry,
 • -dom,
 • -hood,
 • -tion,
 • -sion,
 • -ism,
 • -ment,
 • -ness,
 • -ship,
 • -ty,
 • -th,
 • -ing.
 

Ето някои примери:

 • Conspiracy – конспирация,
 • Leverage – лост,
 • Intelligence – ум
 • Recognition – признание, одобрение,
 • Readiness – готовност,
 • Pretence – притворство,
 • Presentiment — предчувствие,
 • Boredom — скука,
 • Omission — пропуск,
 • Heroism — героизъм,
 • Faculty — факултет,
 • Reading – четние.

Суфикси за прилагателни имена.

Разбира се, има и друг списък със суфикси в английски език, които са предназначени за образуване на прилагателни имена.
 • -less: priceless – безценен,
 • -ing: promising – перспективен,
 • -ic: democratic – демократичен,
 • -able: washable — миещ се,
 • -y: dirty – мръсен,
 • -ly: manly – смел,
 • -ful: wonderful – прекрасен.

Това не са всички суфикси за образуване на прилагателни, но целта не е да ги изброяваме изчерпателно, а да дадем представа за тях и тяхната употреба. Освен това, в английски език има предостатъчно суфикси за образуване на глаголи и наречия, но е добре те да бъдат изучавани по-подробно в темите за словобразуване.

----------------

2 коментара:

 1. Суфиксите в английски език (Suffixes in English) са тази част от думата, която се добавя в края на думата, като по-този начин се променя значението й и като част на речта. Суфиксите в английските думи са по-разпространени и гъвкави от префиксите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както и във всеки друг език, и в английски трябва да се запомня кой суфикс с кои думи се съчетава. Макар, че има определени правила, те са по-скоро за сведение, а иначе трябва да се запомня, а това най-добре става чрез постоянно практикуване на езика.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: