Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

16.07.2015 г.

Отглаголни съществителни (Verbal noun and ing-form).

ing-form

В английската лингвистика термина "ing-form" (-ing form) може да включва в себе си герундий и сегашно причастие, но най-често обозначава само герундий. Терминът "verbal noun" може да включва в себе си герундий и инфинитив, но най-често обозначава само герундий.

verbal noun

В българската лингвистика понятието "verbal noun" е най-близко до "отглаголно съществително" и често означава съществително, образувано от глагол с помощта на суфикса "-ing". За сравнение може да вникнете в следните примери:
 • - Тя обича пеенето (singing) – това е герундий).
 • - Аз слушах пеенето на птиците (singing) – това е съществително.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

2 коментара:

 1. Отглаголните съществителни имена в английски език са известни като English Verbal nouns. Обикновено те се образуват от основата на глагола с добавяне на суфикса "-ing".
  painting,
  building,
  sittings,
  growing,
  falling.

  ОтговорИзтриване
 2. Отглаголните съществителни имат всички свойства на съществително:
  - членуват се,
  - имат форма за множествено число,
  - могат да имат определение,
  - могат да имат допълнение - най-често съществително с предлога "of".

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.