30.06.2015 г.

Ред на прилагателните в английски език (Adjectives Order).

Ред на прилагателните.

Има случаи в английски език когато се налага употребата на повече от едно прилагателно за описание на дадено съществително. Това налага прилагателните да се подреждат в определен ред, който е точно определен:
adjectives of quality + size / age / shape / + colour + origin + material + noun
прилагателни за качества + размер + възраст + форма + цвят + произход + материал + съществително.

Например:

 • a large old black wooden table - голяма стара черна дървена маса.
Желателно е да не се използват повече от 3 прилагателни едно след друго, за да звучат естествено. А сега ето в по-разгърнат ред последователността на използване:

Член или друг определител

 • a, 
 • the, 
 • his.

Оценка, мнение

 • good,
  bad,
  terrible,
  nice.

Размер

 • large,
  little,
  tiny.Възраст

 • new,
  young,
  old.

Форма

 • square,
  round.

Цвят

 • red,
  yellow,
  green.

Произход

 • French,
 • lunar,
 • American,
 • eastern,
 • Greek.

Налични издания по английски език - за българи:


Материал

 • wooden,
  metal,
  cotton,
  paper.

Предназначение

 • sleeping.
Ето още примери за подреждане на прилагателни:
 • a silly young English man - глупав млад англичанин,
член, оценка, възраст, произход
 • a huge round metal bowl - огромна кръгла метална чаша,
член, размер, форма, материал
 • father’s small red sleeping bag - татковия малък червен спален чувал,
определител, размер, цвят, предназначение

Подреждане по постоянен признак.

Ако Ви е трудно да отнесете определено прилагателно към дадена група, тогава може да използвате друг начин за подреждане, а именно прилагателните, които обозначават по-постоянен признак, се поставят по-близо до съществителното.
 • funny little children - забавни малки деца.
Прилагателните в сравнителна и в превъзходна степен винаги се поставят пред останалите прилагателни:
 • one of the oldest American towns - един от най-старите американски градове,
 • the most fashionable French dress - най-модната френска рокля.
Това е основната информация по темата за реда и подреждането на повече на брой прилагателни към едно съществително в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. 1. На първо място са прилагателните, изразяващи епитет и качество:
  good - добър.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: