Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 юли 2015

Местоимението "same" като дума заместител | dLambow

Използване на местоимението "same" като дума заместител в английски език

 

Английските указателни местоимения "such" и "same"

В английски език съществуват и се използват указателните местоимения "such" и "same", но като дума заместител може да се използва само второто "same". "Same" може да бъде дума заместител, когато действа като съществително, докато "such" се използва в изречението само като прилагателно. 

Използване на местоимението "same"
Английските указателни местоимения "such" и "same"
 

Но независимо, че в английски език "same" може да се използва като съществително, то превода му на български може да е като прилагателно.

 • What kind of juice did you take? - Orange. - I’ll take the same.
 • Какъв сок си взехте? - Портокал. - Аз ще взема същия.


Местоименията "such" и "same" се отличават помежду си по това, че "such" или определя клас предмети, или указва някаква степен. Докато "same" обозначава еднаквост и сходство на два предмета или понятия.
 • I think Ivan broke these cups. He does such things when angry – Аз мисля, че Иван счупи тезичашки. Той прави такива неща когато е ядосан.
 • I think Ivan broke these cups. He did the same thing last time he got  angry. - Аз мисля, че Иван счупи тези чашки. Той направи същото последния път, когато беше ядосан.

Ако "such" стои пред изчисляемо съществително в единствено число, то след местоимението се поставя неопределителен член.
 • I’ve never seen such a house before –  Аз никога преди не съм виждал такава къща.

Често значението на "such" се допълва с фраза, започваща с думите "that" или "as":
 • I was in such a hurry that didn’t even have time to go for lunch  –  Аз толкова бързах, че даже не успях да обядвам.
 • I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father –  Аз никога не съм виждал толкова красив мъж, като бащата на Иван.

Сравнителният израз "such… as" е еднакъв по значение с израза "as…as":

 • I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father – I’ve never seen  a man as handsome as Ivan’s father.

След местоимението "such" може да се постави "as" + инфинитив:

 • His carelessness is such as to make it unlikely that he will pass the exam. - Съдейки по неговото безразличие, той едва ли ще вземе този изпит.

Местоимението "such"  може да се съчетава с неопределени местоимения.

 • I’ll do no such thing. – Аз нищо такова няма да направя.
 • He didn’t say any such thing. – Той нищо такова не е говорил.
 • Any such request is sure to be turned down. – Всяка подобна молба ще бъде отхвърлена.
 • Some such story was told to me years ago  –  Някаква подобна история са ми разказвали преди няколко години.

Това е основната информация относно използването на местоимението "same" като дума заместител в английски език, придружена с показателни примери.

----------------

4 коментара:

 1. Понякога местоимението "such" е час от установили се фрази в английски език:
  They export a lot of fruit, such as oranges, lemons, etc. – Те изнасят много плодове, като портокали, лимони и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значението на "same" често се допълва с фраза, започваща с "as" или "that".
   He was wearing the same suit that he did last time. – Той беше облечен със същия костюм, с който той беше последния път.
   She gave me the same adviсe as on Maria’s birthday. – Тя ми даде същия съвет, както и на рождения ден на Мария.

   Изтриване
 2. Местоимението "same" се превежда на български език като "същия", "същата", "същото", "именно то" и т.н. Пред него винаги се поставя определителен член:
  We don’t have to go in the same car. – За нас не е задължително да пътуваме в същата кола.

  ОтговорИзтриване
 3. Местоимението "Same" може да бъде срещнато в различни идеоматични изрази.
  It’s all the same to me. - Все ми е едно.
  “How’s he?” “Much the same.” – Как е той? Почти същото.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: