Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 юли 2015

Окончания на английските прилагателни | dLambow

Окончания на английските прилагателни (Endings of English adjectives)

 

Често използвани окончания на прилагателни в английски език

Често се случва окончанията на английските прилагателни (Endings of English adjectives) да бъдат бъркани с темата за суфиксите. Друг път се говори само за прилагателните, завършващи на "ed" и "ing". А всъщност, в английски език има огромно количество прилагателни, които не са образуване с помощта на суфикси (които са основно при дългите прилагателни). Повечето английски прилагателни са доста прости и се състоят само от една дума.

Endings of English adjectives
Окончания на прилагателни в английски език

 • 1.This story is boring. - Този разказ е скучен.
 • 2.I’m bored with this story. - Доскуча ми този разказ.
В тези примери виждаме две различни окончания на прилагателните. Когато описваме някакви предмети, то в тези случаи окончанието е "ing". А когато говорим за това, какво чувстват хората, окончанието е "ed". Това е принципната разлика.Списък на окончанията за английски прилагателни

 • ible - sensible - разумен,
 • ic - heroic - героичен,
 • ical - logical - логичен,
 • ous - dangerous - опасен,
 • ate - passionate - страстен,
 • ful - beautiful, successful - красив, успешен,
 • less - careless, harmless - безгрижен, безвреден,
 • able - capable - способен,
 • ish - foolish - глупав,
 • ive - attractive - привлекателен,
 • y - rainy - дъждовен.

Най-често използваните окончания за английски прилагателни са:

 • ful,
 • ous,
 • able.
 

Срещат се окончания антоними.

 • ful - означава full of (пълен),
 • less - означава without (без).
Това е основната информация по темата с окончанията на английските прилагателни (Endings of English adjectives), придружена със списък на най-често използваните окончания и примери към тях.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: