Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Взаимни местоимения (Reciprocal pronouns in English).

Взаимни местоимения (Reciprocal pronouns).

Взаимните местоимения (Reciprocal pronouns) в английски език представляват най-малката група от английските местоимения (English Pronouns) и те са общо две и могат взаимно да се заменят. Те описват взаимоотношенията между две или повече лица и по-рядко - между предмети.
 • each other - всеки друг (отнася се само за две лица),
 • one another - по между си, един на друг (може да се отнася за по-голям брой лица).
В изреченията тези местоимения се поставят в средата или в края и като правило изпълняват ролята на допълнение. Те обозначават, че определено действие се извършва съвместно или че някакви лица или предмети се сравняват помежду си.
 • They have known each other for many years. - Те се познават един друг от много години.
 • Peter and Mary kissed each other. - Петър и Мери се целунаха един друг.
 • They respect each other. - Те се уважават един друг.
 • They stood, motionless, in each other's arms. - Те стояха неподвижно, прегръщайки се един друг.
 • They love each other. - Те се обичат един друг.
 • The staff always help one another. - Персонала винаги си помага по между си (един на друг).
 • The students spoke to one another in a quiet voice. - Студентите говореха помежду си (един на друг) на тих глас.

Изменение на взаимните местоимения.

Двете местоимения се променят само по падеж:
 • each other’s,
 • one another’s.
Например:
 • We think of each other as of a good, interesting opponent. - Ние се отнасяме един към друг като към добри и интересни съперници.
 • My hamsters keep stealing one another’s food. - Моите хамстери вечно си крадат храната един на друг.

Използване на взаимни местоимения.

Често взаимните местоимения се срещат в различни приказки, сказания, цитати, пословици и други фрази.
 • Health and cheerfulness mutually beget each other. - Здравето и жизнерадостността вървят ръка за ръка.
 • Families with babies and families without babies are sorry for each other. - Семействата с деца и семействата без деца взаимно си съчувстват (едни на други).
Това е основната информация по темата за взаимни местоимения (Reciprocal pronouns in English) и тяхното използване в английски език, придружена с достатъчно показателни примери.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Стеко9:54 сл.об.

  Съответния английски предлог се поставя пред думите "each" или "one":
  We live too far from each other. - Ние живеем доста далеч един от друг.
  They are such good friends they will do anything for each other. - Те са толкова добри прияте, че биха направили всичко един за друг.

  ОтговорИзтриване
 2. С помощта на взаимните местоимения, една и съща мисъл може да се изрази два пъти по-кратко. Например:
  On their wedding day Ivan gave Maria a gold ring and Mary gave John a gold ring. - В деня на сватбата, Иван подари на Мария златна халка, а Мария подари на Иван златна халка.
  С помощта на взаимното местоимение "each other" същото можем да го изразим по просто и кратко:
  On their wedding day Maria and Ivan gave each other gold rings. - Н своята сватба, Иван и Мария си подариха един на друг златни халки.

  ОтговорИзтриване
 3. Взаимните местоимения са each other и one another. Те описват взаимоотношенията между две или повече лица или , по-рядко, предмети. Според традиционната английска граматика, местоимението "each other" е приложимо само към две лица, а другото "one another" се използва в отношенията на повече от две лица.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Двете местоимения (each other’s, one another’s) се променят само по падеж.
   We think of each other as of a good, interesting opponent. - Ние се отнасяме един към друг като към добър, интересен събеседник.
   My hamsters keep stealing one another’s food. - Моите хамстери продължават да си крадат храната един на друг.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: