Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 юли 2015

Съставно модално глаголно сказуемо | dLambow

Съставно модално глаголно сказуемо (Тhе Compound  Modal Verbal Predicate)

 
Съставно модално глаголно сказуемо
Модално глаголно сказуемо

Модално глаголно сказуемо



Съставно модално глаголно сказуемо в английски език е съставено от модален глагол

 • can,
 • may,
 • must,
 • would (will),
 • should (shall),
 • dare,
 • need,
 • ought (to),
 • be,
 • have,
 • have got
в лична форма и пълнозначен глагол във форма на инфинитив или основа на смислов глагол. Като втора част на модалното сказуемо може също да се използва съчетание на глагола-свръзка
 • to be,
 • to look,
 • to appear,
 • to seem,
 • to feel и др. 
и сказуемото. Модалното сказуемо не назовава действие, а изразява отношение на лицето към действието или състоянието
 • - възможност,
 • - надежда,
 • - решимост,
 • - невъзможност,
 • - необходимост,
 • - вероятност,
 • - желателност и др.

Примери със съставно модално глаголно сказуемо.

 • Can you swim? - Можете ли да плувате?
 • You need not come here today. - Не е необходимо да идваш днес.
 • I must return home at once. - Аз трябва веднага да се върна в къщи.
 • He ought to be more polite. - Той трябва да бъде по-вежлив.
 • It must be about ten. - Трябва да е около 10 часа.
 • We cannot live without water. - Ние не можем да живеем без вода.
 • A member of a trade union must pay membership fees. - Член на търговския съюз трябва да си плаща членския внос.
 • You should follow the instructions carefully. - Ти трябва да следваш внимателно инструкциите.

Други глаголи с модално значение

Съществува една цяла поредица от други глаголи, които имат модално значение:
 • hope,
 • expect,
 • intend,
 • mean,
 • plan,
 • attempt,
 • try,
 • venture,
 • seek (endeavour),
 • strive,
 • wish,
 • want,
 • desire,
 • like,
 • long,
 • determine,
 • resolve, decide.

Примери:

 • They planned to spend five days on the road.
 • The two young men longed to see their names in the local newspaper (Th.)
 • We decided to stay here for some time.
 • Try to draw a sledge on ice; you can pull it along very easily.
 • As I understood the Indians intend to return to their own villages.
 • I would like to ask you a question.
Това е основната информация относно темата със съставно модално глаголно сказуемо (Тhе Compound  Modal Verbal Predicate), начините за неговото образуване в английски език и подходящи примери.

----------------

6 коментара:

 1. Към съставното глаголно сказуемо може да се причисли също съчетание на глаголите "manage" и "fail" + инфинитив:
  They managed to establish friendly relations between the local people and the immigrants.

  ОтговорИзтриване
 2. Един от сложните видове сказуемо е съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate), което се състои от модален глагол и от пълнозначен глагол във формата на инфинитив. Модалния глагол не назовава действие, а изразява отношение към предмета или разказващото лице към действието, изразено с инфинитива.
  - I must return home at once. - Аз трябва веднага да се върна в къщи.

  ОтговорИзтриване
 3. Ирена Величкова12:18 сл.об., октомври 11, 2015

  Формула за образуване на съставно глаголно сказуемо:
  Модален глагол - (can, may, must, ought и др.)
  +
  Инфинитив

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Друга формула за образуване на съставно глаголно сказуемо е:
   някои глаголи
   +
   Инфинитив или герундий
   Това, последното, има спорен характер, тъй като може да се разглежда като просто съседство на глагол + допълнение.

   Изтриване
 4. Съчетанието на модалните глаголи с инфинитив изразява задължение, възможност, вероятност от дадено действие.
  can - мога
  may - може
  must - трябва
  to have (to) - длъжен съм
  to be (to) - задължен съм
  ought (to) - би следвало
  need - нужно е
  shall/should - необходимо е, длъжен съм
  will/would - бих желал, възнамерявам, обещавам
  Същото се отнася и за техните отрицателни форми:
  cannot=can’t,
  must not=mustn't и т.н.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: