Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 юли 2015

Специален въпрос към сказуемото | dLambow

Специален въпрос (special questions) към сказуемото

 

Съставно именно сказуемо

Преди всичко е добре да си припомним, че съставното именно сказуемо в английски език се състои от глагол връзка в лична форма и именна част. Като глагол свръзка по правило се използва глаголът "to be" в съответното лице и време - am / is / are / was / were... . Именната част изразява основното смислово значение на сказуемото, като характеризира подлога - какво е то, какво представлява, кой е той. Тя може да бъде изразена чрез всяка част на речта - съществително, прилагателно, местоимение, наречие, причастие и др.
 
Специален въпрос към сказуемото
Съставно именно сказуемо


Ето някои примери:

 • Със съществително:  She is a student. - Тя е студентка.
 • Прилагателно:  The weather is fine. - времето е чудесно.
 • Наречие:  The lesson is over. - Урокът е завършен.
 • Причастие:  The glass is broken. - Чашата е счупена.

Може да се каже, че въпросът към сказуемото е типов за всички изречения - "Какво прави той (тя, то, те)?
 • What does he do? - Какво прави той?
 • What did you do last night? - Какво правихте Вие вчера вечер?
 • What did the teacher do yesterday? - Какво прави учителя вчера?

Ако сказуемото е изразено със сложна времева форма (с наличието на спомагателен глагол), то след "what" се поставя съответния спомагателен глагол, след това - подлога, след това - смисловия глагол "to do" в съответната форма:
 • What has he done? - Какво е направил той?
 • What was she doing at 5 o’clock yesterday? - Какво правеше тя вчера в 5 часа?

Въпроси към именната част на сказуемото. 

Въпросите към именната част на сказуемото имат за цел да изяснят какъв е предмета, какво представлява. Глаголът връзка в тях се съгласува по число със съществителното или местоимението, стоящи след него. Въпросът започва с "who" когато искат да изяснят фамилията или степента на родство. Въпросът започва с "what" когато става дума за професия, длъжностно лице и т.н.
 • Who is that man? - Кой е този човек?
 • What is he? - Кой е той? Какъв е той?
 • What are they like? - Какво представляват те?
 • What kind of book is it? - Какъв вид книга е това?

Това са най-общо изискванията и случаите на задаване на специален въпрос (special questions) към сказуемото в английски език, придружени с пояснителни примери.

----------------

2 коментара:

 1. Английското сказуемо се състои от две части. По тази причина, целият строй на изречението и неговата структура имат голямо значение. По тази причина, сказуемо от една дума е не много функционално. Много повече възможности се появяват, ако то се състои от две или даже три думи. Например:
  Аз ще чета книга. - I will read the book.
  "ще чета" е сказуемо от два глагола. Първата част на сказуемото показва действие в бъдеще време, а втората част на сказуемото посочва самото действие.
  Аз ще чета. - I will read.
  Той ще чете. - He will read.
  Те ще четат. - They will read.

  ОтговорИзтриване
 2. Този въпрос започва с въпросително местоимение - what? - какво?, като се използва глагола "to do" в неговата значение на "върша, правя".
  Не studies at the university. - Той учи в университета.
  What does he do? - Какво прави той?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: