Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 юни 2015

Наречия за място | dLambow

Наречия за място в английски език (Adverbs of place)

 

Английски наречия за място

Към основните наречия за място в английски език спадат следните:

 • here тук,
 • there - там,
 • near - наблизо
 • where - където,
 • inside - вътре,
 • outside - отвън,
 • above отгоре,
 • below - отдолу,
 • somewhere - някъде,
 • anywhere - където и да е,
 • nowhere - никъде,
 • elsewhere - на друго място,
 • far - надалеч,
 • northward - северно,
 • forth - напред и др.
 
Наречия за място в английски език
Наречия за място

Наречията за място отговарят на въпросите "къде" и "накъде", характеризират глагола и обозначават- мястото на действие -

 • The children are playing outside. - Децата играят отвън.
 • He is not in right now. - Той не е тук (вътре) сега.
 • The key was inside - Ключът беше отвътре.
 

- направление -

 • Come here please. - Ела тук, моля.
 • He looked up. - Той погледна нагоре.
 • I will be there - Аз ще бъда там.
 • The expedition is moving eastward at the moment. - В момента експедицията се движи на изток.

Наречията "somewhere" - "някъде" и "anywhere" - "където и да е" се използват в зависимост от изречението.

 

"Somewhere" се използва в утвърдителни изречения:

 • I’ve lost my keys somewhere. - Загубих си ключовете някъде.
 • I am sure I have met you somewhere. - Аз съм сигурен, че някъде съм Ви срещал.
 • I searched for him everywhere. - Аз го търсих навсякъде.
 

"Anywhere" се използва в отрицателни и въпросителни изречения.

 • Did you see Ivan anywhere? - Виждала ли си Иван някъде?
 • Have you seen him anywhere? - Ти виждал ли си го някъде?
 • Did you see my gloves anywhere? - Виждал ли си ръкавиците ми някъде?
 • It’s so cold outside I did not go anywhere. - Толкова е студено навън, че няма да ходя никъде.
 • I can't find my dictionary anywhere. - Аз никъде не мога да намеря речника си.
 

Глагол с наречието "nowhere" основно се използва в кратки отговори от типа на:

 • Where did you travel on your vacations? - Къде пътува по време на отпуска си? Nowhere. - Никъде.
 • Where are you going? – Nowhere.    Къде отиваш? – Никъде.
 

В други случаи се използва конструкцията "not … anywhere":

 • I cannot find Maria anywhere. - Никъде не мога да намеря Мария.

Съставни наречия за място

Често наречията за място се използват с предлога "from", образувайки по този начин съставни наречия за място, каквито са например:
 • from here - оттук;
 • from everywhere - отвсякъде и др.
 
Примери:
 • He will call you from here. - Той ще ти позвъни оттук.
 • I heard their voices from everywhere - Аз чувах гласовете им отвсякъде.

Обикновено наречията за място стоят в английското изречение след глагола или след прякото допълнение.
 • She lives there. - Тя живее там.
 • He read his poems here. - Той чети своите стихове тук.
   
Ако в изречението се използват и други наречия, то наречията за място се поставят пред наречията за време и след наречията за начин на действие.
 • I'll go there tomorrow. - Аз ще отида там утре.
 • She danced well there. - Тя танцуваше добре там.
   
Наречието "far" – "далеч", без случаите на усилване (so far, too far), се използва във въпросителни и отрицателни изречения. В утвърдителни изречения в това значение се използва "a long way" (off):
 • Did they live far? - Те далеч ли живеят?
 • They don’t like to walk far. - Те не обичат да се разхождат далеч.
 • They live a long way off. - Те живеят далеч.
 
Но "far" се използва в израза "far from" - "далеч от":
 • The station is far from our house. - Спирката е далеч от къщи.
Това е основната информация за наречията за място (Adverbs of place) и случаите на употреба в английски език с някои особености.

----------------

5 коментара:

 1. В наречията има различни групи със значение за място - Various adverbs with the meaning of place
  където - where,
  тук - here,
  там - there,
  някъде - somewhere, anywhere,
  навсякъде - everywhere,
  никъде - nowhere.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наречията място показват място или направление на действие. Такива са:
   - here,
   - nowhere,
   - inside,
   - outside,
   - above,
   - below,
   - elsewhere
   - somewhere и т.н.
   Пример:
   - They are here – Те са тук.

   Изтриване
  2. Наречия а място - Adverbs of place proper
   навътре - inside,
   навън - outside,
   заедно с - beside,
   наторе - above,
   надолу - below,
   отпред - in front of,
   напред - ahead,
   отзад - behind,
   високо - high,
   ниско - low,
   далеч - far,
   близко - near.

   Изтриване
 2. Наречията за направления - Adverbs of direction
  напред - forward
  назад - back, backward(s)
  нагоре - up
  надолу - down
  в страни - sideways
  надясно - to the right
  наляво - to the left
  наоколо - around

  ОтговорИзтриване
 3. Преди всичко, наречието не може да се намира между глагола и неговото допълнение. Например:
  He speaks English well. (А НЕ He speaks well English.) - Той говори добре английски.
  I often visit my parents. (А НЕ I visit often my parents.) - Аз често посещавам родителите си.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: