Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 юни 2015

Основни функции на членуването | dLambow

(Functions of the English Articles) -

Основни функции на определителния и неопределителния член в английски език 

 

Неопределителен член (Indefinite article)

Неопределителен член се използва когато съществителното назовава някакъв или всеки предмет от цял клас еднородни предмети.
  • This is a table. - Това е маса.
  • His father is a doctor. Неговият баща е лекар.
Основни функции на определителния и неопределителния член в английски език
Основни функции на членуването (Functions of the English Articles)Определителен член (Definite article)

Определителен член се използва когато съществителното е определен предмет (и), отделени по някакъв начин измежду другите предмети от същия клас. Такова отделяне става при наличието макар и на един от индивидуализиращите фактори
  • - според определение в текста;
  • - според контекст;
  • - според ситуацията.
Ето някои примери:
  • Thank you for the book you have bought me. - Благодаря за книгата, която си ми купил.
  • Ivan has brought a book. The book is interesting. - Иван донесе книга. Книгата е интересна.
  • The doctor examined Ivan. - Лекарят прегледа Иван.

Да разгледаме един разграничителен пример, в който който определителния и неопределителния член играят съществена роля.
  • He knocked at the door and a voice answered.
Превод 1: Той почука на вратата и глас му отговори.
Превод 2: Той почука врата (известна му преди това врата, която той специално е намерил или която е единствена) и глас (някакъв глас, непознат) му отговори.
  • He knocked at a door and the voice answered.

Той почука на (някаква, случайна) врата и (изведнъж) гласът (който му е добре известен предварително) му отговори.

Посочените разяснения и примери дават яснота относно основните функции на определителния и неопределителния член в английски език (Functions of English articles).

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

5 коментара:

Огнянов-7 каза...

Съществителното в изречението може да се пояснява и уточнява с различни думи и изрази, даващи му допълнителни характеристики. В обобщаващ смисъл, всички те се наричат определители на съществителното. Принципиално важно е да се разбира дали тези определители са индивидуализиращо или описателно определение.

Н. Колева каза...

Една от основните функции на английските граматически членове е индивидуализиращата, наричана още ограничителна или лимитираща. Определението отделя един обект (лице, предмет, понятие) като единствен измежду останалите обекти със същото наименование. В този случая е задължително пред съществителното да се използва определителен член "the".

iliana каза...

Описателното определение придава на обекта (лице, предмет, понятие) допълнителни характеристики, но не го отделя като единствен или уникален от категорията на други подобни обекти. Такова определение не влияе на избора на член.

Bobi_Ton каза...

При описателно определение членуването може да бъде с "the" ако има други индивидуализиращи фактори. Ако ги няма - ползва се неопределителен член a (an). Нулево членувано (отсъствие на член) се използва при множествено число в отсъствието на индивидуализиращи фактори.

Анонимен каза...

С две думи - опр. член "The" в анг. език отговаря на
наставката "та" в бълг. език пр. The book-книгата, the table-масата, the voice-гласът

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: