Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Части на речта (Parts of speech)

Части на речта в английски език (English parts of speech).

Думите в английски език се делят на различни части на речта, които се отличават едни от други по значението, формата и функциите, които те изпълняват в изречението.
Английски език се състои от следните части на речта:
 •  глаголи (verbs)
 •  съществителни (nouns)
 •  членове (articles) 
 •  прилагателни (adjectives)
 •  местоимения (pronouns)
 •  числителни (numerals)
 •  наречия (adverbs)
 •  предлози (prepositions)
 •  съюзи (conjunctions)
 • възклицания (interjections)
Разглеждането и изучаването на изброените части на речта започва с глаголите, защото те са най-важната част на речта в английски език. Те съставят ядрото на изречението и от практическа гледна точка представляват най-трудната част от изучаването на този език.
-----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Думите във всеки език се делят на части на речта - класове, отличаващи се едни от други по своето значение, форма и функции, които те изпълняват в изречението. Обикновено (но не винаги) в английски език се споменават следните части на речта:
  - глаголи (verbs)
  - съществителни (nouns)
  - членове (articles)
  - прилагателни (adjectives)
  - местоимения (pronouns)
  - числителни (numerals)
  - наречия (adverbs)
  - предлози (prepositions)
  - съюзи (conjunctions)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Pedpri_ema47:27 пр.об.

   В английски език има изградена доста стройна система за астите на речта, която е необходимо да се знае, за да можем да се ориентираме по-пълно и конкретно в структурата на езика. Тя ни дава и основата за установяване словореда в английското изречение, правилата за словообразуване. Ако ползвате речник, тези знания ще Ви помогнат при търсенето и разбирането на съответните думи.

   Изтриване
 2. шаферк-97:30 пр.об.

  Обикновено, когато се изучават частите на речта в английски език, се започва с глагола, защото той е най-важния и съставя ядрото на изречението. Освен това, представлява най-голяма трудност за изучаване от чужденци.

  ОтговорИзтриване
 3. Клима-Ген10:52 сл.об.

  Системата от части на речта е първоначало в граматиката на всеки език и като правило, този материал не предизвиква особени трудности при изучаване на английски език, тъй като частите на речта се повтарят. Например, членуването - в български език е накрая, а в английски - преди съществителното, но и в двата случая съществува и има едни и същи функции.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Н. Колева12:32 пр.об.

   Частиците в английски език също са вид части на речта, но по специфични от останалите, с помощно значение за по-добро разбиране на емоционалните нюанси на изказването и изречението, като все пак те се различават от възклицанията.

   Изтриване
 4. Съществителното – Noun (n), обозначава предмет, лице или явление. Отговаря на въпросите Кой? и Какво? В английски език такива са думи като:
  - bag,
  - mother,
  - love,
  - weather и т.н.

  ОтговорИзтриване
 5. шаферк-97:39 пр.об.

  Местоимение – Pronoun (pro) - то често заменя съществителни и други части на речта, за да не се повтарят. Такива са: I, he, she, they, what и т.н.

  ОтговорИзтриване
 6. Член – Article е вид служебна част от английската реч, която няма лексикално значение, но служи на други части на речта. Членът обслужва съществителните и посочва дали става дума за известен или неизвестен предмет или лице. Срещат се три члена - два неопределителни "a" и "an", определителен "the" и нулев т.е. отсъствие на член.

  ОтговорИзтриване
 7. Глагол – Verb (съкратено "v") е една от важните части на английската реч, обозначаваща действие или състояние на съществителното или местоимение. Отговаря на въпроса "какво върши?" Към глагола е приложима известната на всички английска система на времената. Ето няколко характерни английски глагола:
  like,
  spend,
  go,
  buy и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В много учебни пособия, за да покажат, че става дума за глагола, като част на речта, пред него поставят частицата "to". Тя показва не само, че това е глагол, но и че той се намира в началната си форма, т.е. отговаря на въпроса "какво върши?" подлога:
   to pay – плащам,
   to swim – плувам и т.н.

   Изтриване
 8. Прилагателното - Adjective (adj) е част на речта, която обозначава качество на предмета, лицата или явленията. Затова е логично, че то се поставя пред съществителните и отговаря на въпроса "какъв?" По-известни примери от английски език са:
  - small,
  - beautiful,
  - clever,
  - cold и т.н.

  ОтговорИзтриване
 9. tanita_Tanch6:05 пр.об.

  Наречието (Adverb или съкратено - adv), е част на речта, която прилича на прилагателно, но обозначава качеството на действието, т.е. стои редом с глагола и се отнася непосредствено за него. Освен това, голяма част от английските наречия се образуват от прилагателни и отговарят на въпроса "как?". Такива са:
  quickly,
  well,
  successfully и т.н.

  ОтговорИзтриване
 10. Verb (глагол) - action or state (действие или състояние):
  - (to) be,
  - (to) have,
  - (to) do,
  - (to) like,
  - (to) work,
  - (to) sing,
  - (to) can,
  - (to) must
  Пример:
  - Samou4itel1 is a web site. I like Samou4itel1.

  ОтговорИзтриване
 11. Veni_Neko974:57 пр.об.

  Числително име – Number е час от речта, която обозначава някакво количество (брой от нещо) и отговаря на въпроса Колко? В английски език такива са числителните one, two, twenty-three, the sixth и т.н.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: