Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 август 2014

Фонетични упражнения 002 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 002


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 002

 • answer - [ˈæn·sər] - отговор
 • be - [biː] - да бъде
 • bat - [bæt] - прилеп
 • basic - [ˈbeɪ.sɪk] - основен
 • base - [beɪs] - база
 • bar - [bɑː r] - бар
 • bank - [bæŋk] - банка
 • band - [bænd] - банда
 • ball - [bɔːl] - топка
 • bad - [bæd] - лошо
 • back - [bæk] - обратно
 • baby - [ˈbeɪ.bi] - бебе
 • atom - [ˈæt.əm] - атом
 • at - [ət] - при
 • ask - [ɑːsk] - питам
 • as - [æz] - като
 • art - [ɑːt] - изкуство
 • arrive - [əˈraɪv] - пристигат
 • arrange - [əˈreɪndʒ] - подреждам
 • arm - [ɑːm] - ръка
 • area - [ˈeə.ri.ə] - площ
 • are - [ɑː r] - са
 • apple - [ˈæp. ə l] - ябълка
 • appear - [əˈpɪə r] - появявам се
 • any - [ˈen.i] - всякакви

Букви

Гласни: 

 • Oo, 
 • Uu

Съгласни: 

 • Qq, 
 • Xx

Звуци

Гласни: 

 • [ʌ], 
 • [ɔ], 
 • [ɔ:], 
 • [u], 
 • [u:], 
 • [ə:]

Двугласни (дифтонги): 

 • [ɔi], 
 • [ou], 
 • [au]

Съгласни: 

 • [j], 
 • [η]

----------------

10 коментара:

 1. Доста често хората, които започват да изучават английски език, се сблъскват с особеностите на четене и произнасяне до степен, че в началото не могат да разберат за какво става дума. А истината е, че се чете едно, а се произнася друго. За да се преодолее този проблем съществуват цяла поредица от фонетични упражнения по английски език именно за начинаещи. Това е решението и за по-нататъшна самостоятелна работа - без учител. Да усвоите английската фонетика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да може да правите самостоятелно каквито и да са фонетични упражнения, за начало ще Ви е необходимо да се запознаете с английската транскрипция - системата от специални графични символи, всеки от които отговоря точно на определен английски звук. Знаейки тези символи, ще можете самостоятелно да заучавате произнасянето на непозната английска дума от нейната транскрипция в речника.

   Изтриване
  2. Канди сигурно си прав,но аз себчуствам ужасно и не съм сигурен това което правя самостоятелно,дали е правилно! ! !

   Изтриване
 2. Английските фонетични упражнения представляват основна трудност за начинаещите, тъй като това е много важна особеност - наличието на 46 звука и само 26 букви, с които да бъдат те записани. Това води до ситуацията, че една и съща буква, при различни обстоятелства и съседства, може да се чете по различни начини - според положението на буквата н думата, съседните букви, вида на сричките (отворени, затворени), дали е под ударение или не. Така буквата "a" се чете по един начин в думата "map", съставена от една затворена сричка, и в думата "day" - в отворена сричка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи да разбирам,че в затворена сричка а си е А, а в отворена е Е? Така ли?

   Изтриване
  2. Деница Тенева10:30 пр.об., март 18, 2016

   Да се научат знаците за транскрипция не е трудно, защото за целта има доста фонетични упражнения. Английскиш зеик постоянно се обновява с нови думи, поради което знанието на транскрипцията е още по наложително.

   Изтриване
 3. По общоприети правила, много съгласни и гласни звуци в транскрипцията изглеждат така, както изглеждат и буквите от азбуката, обозначаване с тях. Също има и такива, които се четат приблизително по същия начин и доста приличат на някои български букви и звуци (макар, че не са точно същите). Например:
  a — а,
  k — к,
  d — д,
  l – л и т.н.

  ОтговорИзтриване
 4. Трябва да се помни, че съчетанията от съгласни букви
  ck,
  sh,
  ch,
  tch,
  ph
  се четат като к, ш, ч, тч и ф. В съчетанието от буквите kn буквата k не се чете (know), а буквосъчетанието ng като носов звук.

  ОтговорИзтриване
 5. Има два съгласни английски звука, които често предизвикват затруднения при заучаването им. Това са [θ] и [ð], които иначе се изписват с букви по един и същ начин - "th". Първият звук прилича донякъде на българско тс, но произнесен глухо, а втория на дз, но по звучно. Наричат ги още между зъбни звуци. Заслужава си да отделите време за тяхното перфектно фонетично усвояване, защото така ще избегнете свързания с произнасянето им акцент.

  ОтговорИзтриване
 6. Възможно е да се случи така, че броя на буквите и на звуците в една дума да не съвпада. Това са обяснява с това, че в английски език две букви могат да дават един звук - th дава [ð], като в думата "they" или в думата "throw". Освен това, има букви които изобщо не са произнасят (неми букви), като в думите "know", "table".

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: