Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 август 2014

Пренасяне на думи на нов ред | dLambow

 

Правила за пренасяне на думи на нов ред в английски език (Rules of hyphenation in English)

 

Английски правила за пренасяне на думи (13 Basic rules of hyphenation in English) 


Основните правила за пренасяне на думи в английски език обикновено създават проблеми на българите, изучаващи езика, най-вече поради това, че те нямат аналог в живата реч, а са продиктувани главно от нуждите за правилно разположение на текста при печатане. По възможност, е желателно думите да не се пренасят на нов ред.


Rules of hyphenation in English
Английски правила за пренасяне на думи

А там където това е абсолютно необходимо, трябва да се спазват някои основни правила:


1.    Удвоени съгласни или две съгласни идващи една след друга при пренасяне на нов ред се разделят:

 • rol-ler, 
 • prog-ress,
 • equip-ping,
 • rub-ber.
При думи завършващи на –ing, може да се прави пренос ако съгласната преди –ing е удвоена, като например:
 • bid-ding,
 • control-ling
или пък в следните случаи на две съгласни:
 • han-dling,
 • dwin-dling,
 • tin-kling
 

2.    Съгласна между две гласни обикновено се пренася с втората сричка:

 • be-fore, 
 • cate-gory;
 

3.    Префиксите и суфиксите 

(каквито са ex-, self-, cross - или all-) обикновено се отделят от корена на думите:
 • un-known, 
 • cold-ness,
 • pre-fix,
 • re-location,
 • care-less,
 • world-wide.
 

4.    Сложните съставни думи, при пренос, се разделят само на своите съставни елементи:

 • rain-bow, 
 • some-thing,
 • court-martial, не не и court-mar-tial
Но ако сложните думи са съставени от цяла дума, тогава пренос се прави, като думата се разделя на своите съставни елемeнти:
 • hot-house,
 • sail-boat.
 

5.    Не се използва пренасяне за наречия завършващи на –ly.

 

6.    Пренос се прави когато имаме няколко думи, свързани в едно понятие, 

като например:
 • father-in-law,
 • x-ray
 

7. Когато по-сложни числа, съставени от две или повече цифри, се изписват с думи, те могат да бъдат пренасяни на нов ред.

 

8. Не се пренасят думи с префиксите

 - pre, re, post, out, bi, counter, de, non, un, in, dis, co, anti, hyper,  semi, mis, mega, micro, inter, under, and over.

9. Понякога пренасяне на срички може да се използва и за постигане на по-голяма яснота, 

като например да се различат re-sign от resign, например.

10. Ако не се внимава, при преноса може да се промени значението на някои думи -

 • Pro'ject (verb / глагол) и 
 • proj'ect (noun / съществително).

11. При неотложна необходимост, 

пренасяне може да се прави по срички (syllables), но това не винаги е приемливо и трябва да се внимава.

12. Не се използва пренос, когато в резултат на това остава самостоятелна буква:

 • a-gain,
 • i-tem,
 • e-nough,
 • e-ven.
 

13. Неприемливи са следните опити за пренос на нов ред:

 • ev-ery,
 • on-ly,
 • eigh-teen,
 • peo-ple.

----------------

13 коментара:

 1. В английски език няма официални правила за пренасяне на думи на нов ред чрез разделянето им на срички. Ако все пак има правило, то е че най-добре да не се пренася. Но все пак, повечето издатели се придържат към вариантите, приети в авторитетните речници, в които обикновено е приет фонетичния принцип за пренос, в съответствие с произношението по срички.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бива да се разбиват или разкъсват за пренасяне на нов ред буквени абревиатури, като например: USA, UNO.

   Изтриване
 2. Пренасяне на думи и срички в английски език се подчинява на смисъла на думата (както и в български език). Трябва да се обръща внимание на това преноса да не изкривява смисъла и значението на думата или нейното произношение.

  ОтговорИзтриване
 3. Не се препоръчва пренасяне на последната дума в изречението на следваща страница. Също не се препоръчва пренасяне на следваща страница и на сричка, която е последна в абзац.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бива да се прави пренасяне на препинателни знаци, съкратени обозначения на мерки, теглилки, дължини, време, като се отделят от числителното, за което се отнасят (160 km, 300 cm).

   Изтриване
  2. Когато се прави пренасяне на имената, не бива да се разделя фамилията от останалите имена на човека. Освен това, собствените имена никога не се разделят и пренасят - Sofia, London, Africa, Ivan Ivanov.

   Изтриване
  3. Не е добре да се прави пренасяне на съставните части на различни названия, като например:
   - the Atlantic Ocean,
   - Latin America.
   Трябва да се търсят начини цялото наименование да е на един ред.

   Изтриване
  4. Трябва да сме наясно, че английски думи, които се състоят от една сричка, никога не се пренасят. Ето някои примери:
   though,
   through,
   height.

   Изтриване
  5. Суфиксът за трето лице, единствено число на глагола в сегашно просто време "-s" или "-es" не се пренася, даже в тези случаи, когато той образува самостоятелна сричка
   he buys,
   he sells,
   he wishes.

   Изтриване
  6. Окончанието за множествено число на съществителните не се пренася в тези случаи, когато то образува самостоятелна сричка
   houses,
   boxes.

   Изтриване
 4. Буквосъчетания, обозначаващи един звук (диграфи, триграфи), при пренасяне на нов ред се се разделят„. Например:
  - acknowledg-ment - ДА.
  - ac-knowledgment - НЕ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето примери на пренасяне на нов ред в случаи на удвоени съгласни:
   - mis-sion,
   - let-ter.

   Изтриване
  2. Пренасяне е възможно, когато се разделят две съгласни, стоящи една до друга. Например:
   - pen-cil,
   - ster-ling).
   Това обаче не означава, че това е абсолютно правило и винаги се постъпва така.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: