Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Характерни съгласни звуци.

Пояснения за произнасянето на редица характерни английски съгласни.

В английски език има редица характерни съгласни звуци, чието произнасяне значително се различава от произнасянето на сходни съгласни звуци в български език.

Съгласна [ð]. 

Това е типично английски звук. Произнася се като върха на езика се поставя между зъбите (леко допрян до тях и малко издаден навън), при това се издишва енергично през устата, като се опитваме да наподобим българския звук «д», но без участие на устните. Този звук се изписва с две латински букви “th“. Ето някои примери: - the [ðə], this [ðiz], then [ðen].

Съгласна [θ]. 

Това е другия типично английски звук. Получава се по аналогичен начин на звука [ð], като с език между зъбите се стараете да произнесете този път звука “Т”. Ето някои примери: - three [θri:], thick [θik].

Съгласна [h]. 

Не е гърлен звук като българското «х»! Чете се като лека, едва чута  издишка, като в «дреха», “хляб”, “Христо”, Ето някои примери: - have [hæv], his [hiz], hold [hɔuld], hi [hi], Hill [hil].

Съгласна [r]. 

Английският звук «r» се образува без трептене на езика. Езика се обръща нагоре и назад, без да допира небцето. Изговаря се след съгласни и в началото на думите. Този звук не се чете след гласни и в края на думите. В края на думите се произнася само ако следващата дума започва с гласен звук. Ето някои примери: - red [red], bread [bred], run [rʌn], read [ri:d], reach [ri:t∫], are [a:], morning [mɔ:niη], teacher [ti:t∫ ə:].

Съгласна [t]. 

Беззвучна съгласна, като езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец. Ето някои примери: - tea [ti:], ten [ten], it [it].

Съгласна [d]. 

Звучна съгласна, като езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец. Ето някои примери: - do [du:], day [dei}, bad [bæd].


Съгласна [s]. 

Беззвучна съгласна. Изговаря се като български «с», но между гласни и в края на думите, след гласна или звучна съгласна се изговаря «з». Ето някои примери:- son [sʌn], six [siks], sex [seks], yes [jes], sister, is [iz], his [hiz]. Букво съчетанието SS в повечето случаи се произнася като [s] - Miss.

Съгласна [∫] - 

чете се като българското “ш”. Ето някои примери: she [∫i:], shake [∫eik].

Съгласна [t∫] - 

чете се като българското “ч”, Ето някои примери: chair [t∫eə], rich [rit∫].

Съгласна [η]. 

Това е типичен английски носов звук между “н” и “г”. При това звука е само един, а не както често се произнася като два звука «нг». Образува се, като езика се изтегля в задната част на устата, все едно че ще произнасяме «г», но въздушната струя се изпуска през носа, като се наподобява “н” в “Инка”, “Минка”. Ето някои примери:- long [lɔη], English [eηgli∫].
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: