Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 август 2014

Фонетични упражнения 004 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 004


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 004

 • book - [bʊk] - книга
 • camp - [kæmp] - лагер
 • came - [keɪm] - дойде
 • call - [kɔːl] - повикване
 • by - [baɪ] - от
 • buy - [baɪ] - купува
 • but - [bʌt] - но
 • busy - [ˈbɪz.i] - зает
 • burn - [bɜːn] - горя
 • build - [bɪld] - изграждане
 • brown - [braʊn] - кафяво
 • brought - [brɔːt] - донесе
 • brother - [ˈbrʌð.ə r] - брат
 • broke - [brəʊk] - счупен / без пари
 • broad - [brɔːd] - широк
 • bring - [brɪŋ] - донесе
 • bright - [braɪt] - ярък
 • break - [breɪk] - прекъсване
 • bread - [bred] - хляб
 • boy - [bɔɪ] - момче
 • box - [bɒks] - кутия
 • bottom - [ˈbɒt. ə m] - дъно
 • both - [bəʊθ] - и двете
 • born - [bɔːn] - роден

Букви:

Гласни:

 • Ee, 
 • Ii, 
 • Yy

Съгласни:

 • Bb, 
 • Dd, 
 • Ff, 
 • Ll, 
 • Mm, 
 • Nn, 
 • Pp, 
 • Ss, 
 • Tt, 
 • Vv, 
 • Ww, 
 • Zz

Звуци

Гласни:

 • [i:], [i], [e]
 

Двугласни (дифтонги):

 • [ai]

Съгласни:

 • [p], [b], [t], [d], [s], [z], [f], [v], [w], [m], [n], [l]

----------------

4 коментара:

 1. Съществителните в множествено число, в общия случай, се образуват чрез добавяне на окончание "–s", което фонетично може да се чете и произнася и като [s] и като [z]. Затова е добре да запомните, че след глуха съгласна четем [s] (което си е и логично):
  - lists,
  - caps,
  а след гласна или звучна съгласна, четем [z]:
  - flies,
  - legs).
  А сега може да започвате и с останалите упражнения по-горе.

  ОтговорИзтриване
 2. Всеки звук във фонетиката съответства на свой знак от транскрипцията. Последната е за това, за да помогне правилно да се произнасят едни или други думи, без да сме ги чували преди това. Особено удобно е да я ползваме, когато срещаме непозната дума и възниква трудност с прочитането й. Отваряме речника, намираме думата и там е дадена транскрипцията и значенията на думата.

  ОтговорИзтриване
 3. А не може ли да ни постнете азбуката английската фонетичните знаци и съответно транскрибцията срещала съм само азбука с транскрипция или само фонетични знаци без да са означени с азбуката това ме обърква.Може би само мен обърква.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: