Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Двугласни звуци в английски език:

 
Двугласните звуци в английски език се образуват се от два гласни звука, които се сливат в един. 

Не се изговарят като отделни гласни. Първия звук е по-ударен
  • 38) [ei] - bay [bei], day [dei], name [neim], pay [pei]
  • 39) [ɔu] - sofa [sɔufa], no [nɔu], go [gɔu]
  • 40) [ai] - my [mai], bite [bait],
  • 41) [au] - down [daun], how [hau], house 
  • 42) [ɔi] - toy [tɔi], boy [bɔi], voice [vɔis]
  • 43) [iə] - hear [hiə], near [niə]
  • 44) [eə] - where [weə], bear [beə], chair [t∫eə]
  • 45) [uə] - tour [tuə], poor [puə], sure [∫uə]
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: