20.08.2014 г.

Звучни и беззвучни съгласни в английски език.

В английски език се срещат два вида съгласни звуци - звучни и беззвучни.
Звучни съгласни са: b, d, g, v, z
Беззвучни съгласни са: p, t, k, f, s


http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

За разлика от българските съгласни, английските се произнасят по-енергично. Това правило важи с особена сила, когато съгласните са в края на думите:
  • sing — пея
  • bag — чанта
  • run — бягам
  • back — гръб
След звучни съгласни, а също и след гласни, буквата s се произнася като [z].

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: