Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Четене на удвоени (двойни) съгласни в английски език.

Удвоените съгласни в английски език се четат като една:
 • yellow, 
 • class, 
 • letter, 
 • dell, 
 • corral, 
 • bubble, 
 • tummy, 
 • sapper, 
 • rugged.

Знам само 1 правило за двойни съгласни, при което става следното
 • hop-hopped,
 • chop-chopped i t.n
Относно съгласните няма правило, когато става въпрос за корена на думата, ако тя е производна, но може да разберете дали става дума за единична или двойна съгласна по това как се произнася самата дума. Трябва да научите как се четат гласните в отворени и затворени срички, както и в ударени и неударени такива. Ако знаете това, ще сте в състояние да разбирате дали трябва да употребите единична или двойна съгласна.

Т.е. ще може да преценявате, че щом дадена дума се чете по този начин, значи в случая има еди каква си сричка и съответно трябва да се напише по еди какъв си начин. Но естествено, ако това може да се нарече правило и то си има изключения, което пак ни връща към комай единственото правило в английски език, че английски думи се учат и като произношение и като изписване едновременно.

Има някои правила, както обикновено с доста изключения, за четенето на двойни съгласни в английски език. Ето ги:

Когато един глагол завършва на “l”, то
- в американския английски буквата не се удвоява
 • travel - traveling, traveled
 • cancel - canceling, canceled, и т.н.
- в британския английски същата буква се удвоява
 • travel - travelling, travelled
 • cancel - cancelling, cancelled
Последната съгласна в едносрични глаголи се удвоява, ако завършват на съгласна - гласна - съгласна:
 • robbed, stopped, hopped
 • robbing, stopping, hopping
Изключение от горното правило са глаголи, завършващи на x, y, z, w
 • snow - snowing, snowed
 • play - playing, played
Последната съгласна на двусрични глаголи се удвоява, когато ударението пада на последната сричка:
 • referred
 • permitted
 • admitted
 • permitted
 • referring
 • beginning
 • permitting
Но ако удариенто пада на първата сричка, то в този случай правилото не важи:
 • offer - offered
Ако глагол завършва на съгласна + “у”, без значение от срички и ударения, тогава “у” се променя в “i” и се добавя –“ed” за миналото време, или се добавя “ing” за герундий.
 • ratify - ratified, ratifying
 • amplify - amplified, amplifying
А когато глагол завършва на гласна + “у”, то тогава без значение от броя срички и ударенията, се добавя “ed” за минало време и “ing” за герундий, без да се променя какното и да е.
 • play - played, playing
 • stay - stayed, staying
Ако глагол завършва на две гласни + съгласна, прибавя се само “ed” или “ing” без да се удвояват или променят съгласни.
 • dream - dreamed, dreaming
 • leap - leaped, leaping
 • sail - sailed, sailing
Ако глагол завършва с двока съгласни, тогава се добавя “ed” или “ing” без да се променя друго.
 • rank - ranked, ranking
 • laugh - laughed, laughing
 • suggest - suggested, suggesting
Ако глагол завършва на “e” не се налага удвояване, a само се добавя “d” в минало време, а “е” изчезва в случаите, когато се добавя “ing”.
 • scale - scaled, scaling
 • smile - smiled, smiling
Надявам се всичко написано до тук относно правилата за четене на двойни (удвоени) съгласни в английски език да е достатъчно разбираемо. Но всичко това не отменя нуждата от упорита практика.
-----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Има едно такова правило за двойните съгласни: ако една дума (обикновено - глагол или прилагателно) завършват на гласна - съгласна, то тази съгласна трябва да се удвои пред окончания, като -ing/-ed/-er/-est:
  stop - stopping, stopped,
  slip - slipping, slipped,
  big - bigger, biggest,
  thin - thinner, thinnest.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако дума завършва на "L", то това "L" се удвоява - ето примери:
   travel - travelling, travelled;
   cancel - cancelling,cancelled.
   Това важи за британския английски. Американците не усложняват нещата и не се занимават с излишни букви.

   Изтриване
 2. За едносложните думи, правилата за удвоените съгласни са разбираеми и приложими. Ако думата има повече срички или е сложно съставна, започват да се появяват многобройни изключения и допълнителни условия и алгоритъма се усложнява, понякога значително. Затова, заучаването е меродавно, а то се постига с много практика.

  ОтговорИзтриване
 3. Ако една съгласна е в края на думата и ударението на последната сричка, то съгласната се удвоява:
  - prefER - preferred,
  - regrET - regretting,
  - begIN - beginning.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: