Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Особени звуци в английски език - транскрипция и произнасяне.

Особени звуци в английски език.

Транскрипция (произнасяне) на някои по особени звуци в английски език:
 • æ – произнася се между българското а и е - например: That, sash, sand
 • ʌ - произнася се между българското а и ъ – например: Comfit, hug, stuff
 • ə - това е звукът ъ – например: hirst, first
 • ɔ - това е звукът о – например: long, song
 • η – това е звукът между н и г една след друга - например: thong
 • θ – това е нещо като т, но с език между зъбите - например: thick, they, thing
 • ʃ - това е звукът ш - например: shop, shoe, show
 • ð - звукът между т и д – например: that, this
 • tʃ - звукът ч – например: char, charge, channel
 • ʒ - звукът ж – например: pleasure
 • dʒ - звукът дж – например: bob, top, job
 • əu - звукът ъу - например: boat
 • ɔu – звукът оу – например: vote
 • au - звукът ау – например: out
 • auə - звукът ауъ – например: hour
 • ju - звукът ю – например: usual, use,
С двоеточие в английската транскрипция се означава удължен гласен звук : - например:
 • boot, 
 • boom, 
 • booby, 
 • urge
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: