Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 октомври 2016

Спрежение на глагола to make | dLambow

Таблица за спреженията на to make

Таблица за спреженията на глагола to make
Спрежение на глагола to make

Спрежение на глагола to make

Тук ще представим таблици с всички спрежения на един от най-употребяваните английски глаголи to make (правя) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.

 А сега ето и всички таблици със спреженията на глагола to make.

Инфинитив - Infinitive
to make (made/made)

Сегашно време

Просто сегашно - Simple Present

Imake
youmake
he/she/itmakes
wemake
youmake
theymake

Сегашно продължително - Present continuous

Iam making
youare making
he/she/itis making
weare making
youare making
theyare making

Сегашно перфектно - Present perfect

Ihave made
youhave made
he/she/ithas made
wehave made
youhave made
theyhave made

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous

Ihave been making
youhave been making
he/she/ithas been making
wehave been making
youhave been making
theyhave been making

Минало време

Просто минало - Simple past

Imade
youmade
he/she/itmade
wemade
youmade
theymade

Минало продължително - Past continuous

Iwas making
youwere making
he/she/itwas making
wewere making
youwere making
theywere making

Минало перфектно - Past perfect

Ihad made
youhad made
he/she/ithad made
wehad made
youhad made
theyhad made

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous

Ihad been making
youhad been making
he/she/ithad been making
wehad been making
youhad been making
theyhad been making

Бъдеще време

Просто бъдеще - Simple Future

Iwill make
youwill make
he/she/itwill make
wewill make
youwill make
theywill make

Бъдеще продължително - Future continuous

Iwill be making
youwill be making
he/she/itwill be making
wewill be making
youwill be making
theywill be making

Бъдеще перфектно - Future perfect

Iwill have made
youwill have made
he/she/itwill have made
wewill have made
youwill have made
theywill have made

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous

Iwill have been making
youwill have been making
he/she/itwill have been making
wewill have been making
youwill have been making
theywill have been making

Условно време

Условно сегошно - Conditional present

Iwould make
youwould make
he/she/itwould make
wewould make
youwould make
theywould make

Условно перфектно - Conditional perfect

Iwould have made
youwould have made
he/she/itwould have made
wewould have made
youwould have made
theywould have made

Условно сегашно продължително - Conditional present progressive

Iwould be making
youwould be making
he/she/itwould be making
wewould be making
youwould be making
theywould be making

Условно перфектно продължително - Conditional perfect progressive

Iwould have been making
youwould have been making
he/she/itwould have been making
wewould have been making
youwould have been making
theywould have been making

Подчинителни

Сегашно подчинително - Present subjunctive

Imake
youmake
he/she/itmake
wemake
youmake
theymake

Минало подчинително - Past subjunctive

Imade
youmade
he/she/itmade
wemade
youmade
theymade

Минало перфектно подчинително - Past perfect subjunctive

Ihad made
youhad made
he/she/ithad made
wehad made
youhad made
theyhad made

Повелително - Imperative

youmake
weLet´s make
youmake

Причастия

Сегашно причастие - Present participle

making

Минало причастие - Past participle

made

Някои типични готови английски фрази, съдържащи глагола "to make":

 • to make it a rule
 • to make the grade
 • to make a profit on
 • to make no remark
 • to make the train
 • to make it a rule
 • to make court to sb.
 • to make a day of it
 • to make oneself cheap
 • to make great strides
 • to make a fresh start
 • to make up to sb.
 • to make a time of it
 • to make one's living
 • to make away with
 • to make a request
 • to make great strides
 • to make a fresh start
 • to make default
 • to make a stand for
 • to make a wry face
 • to make a circuit
 • to make court to sb.
 • to make a break with
 • to make a day of it
 • to make oneself cheap
 • to make up to sb.
 • to make a time of it
 • to make no remark
 • to make the train
 • to make conversation
 • to make away with
 • to make one's living
 • to make a request
 • to make untidy
 • to make ends meet
 • to make the grade
 • to make a profit on
 • to make a stand for
 • to make a circuit

Още за спрежение на глагола виж ...   

----------------

4 коментара:

Анонимен каза...

Прекрасно!Но ако бяхте поставили в дясно и превод на български,щеше да е перфектно!

Анонимен каза...

Подкрепям идеята!

Unknown каза...

Някои от изразите се повтарят. Добре би било да са преведени, както е посочено в предходните коментари.

Анонимен каза...

Подкрепям мнението за превод на български.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: