Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Гласни дифтонги (English Vowel Diphthongs).

Какво е дифтонг?

Дифтонгът е последователност от два звука, произнасяни слято. Това не бива да го бъркате с понятието "буквосъчетание", което пак може да е от два звука, но те не се произнасят слято. Ударението в дифтонга винаги пада върху първия звук. Вторият му елемент се произнася съвсем кратко.
 


А сега ето и самите английски гласни дифтонги:

ei
Дифтонг [ей]
 • a – face (лице)
 • ai – pain (болка)
 • ea – great (велик)
 • ay – may (може)
eiteight (осем)
feisface (лице)
'pei-məntpayment (плащане)
'mein-teinmaintain (поддръжка)
ɑi
Дифтонг [ай].
 • i – line (линия)
 • y – rye (ръж)
 • igh – fight (бой)
mɑimy (мой)
'sɑi-ləntsilent (тих)
in-'sɑidinside (отвътре)
ik-'sɑit-məntexcitement (вълнение, възбуда)
Дифтонг [иа].
 • e(r) – here (тук)
 • ee(r) – beer (бира)
 • ae(r) – fear (страх)
 • ie(r) – tier (звено)
brbeer (бира)
trtier (звено)
'fr-lisfearless (безстрашен)
ə-'p-rənsappearance (външен вид)

http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

au
Дифтонг [ау]
 • ow – now (сега)
 • ou – mouse (мишка)
naunow (сега)
'pau-ərpower (власт)
'daun-taundowntown (център на града)
in-'kaun-tərencounter (сблъскване)
əu
Дифтонг [оу].
 • o – cone (шишарка, конус)
 • oa – boat (лодка)
 • ow – snow (сняг)
gəugo (отивам)
'əu-nərowner (собственик)
in-'rəulenroll (зачислявам)
kəm-'pəu-nəntcomponent (компонент, част)

Налични издания по английски език - за българи:

ɛə
Дифтонг [еа].
 • ea(r) – bear (мечка)
 • ai(r) – chair (стол)
 • a(r) – compare (сравнявам)
bɛərbear (мечка)
'dɛə-ridairy (мандра)
cəm-'pɛəcompare (сравнявам)
ɛər-mənchairman (председател)
oi
Дифтонг [ой].
 • oioil (масло)
 • oy – enjoy (наслаждавам се)
oiloil (масло)
'moi-stərmoisture (влага)
in-'ʤoienjoy (наслаждавам се)
im-'ploi-məntemployment (трудова заетост)
Дифтонг [уа].
 • u(r) – lure (примамка)
 • ou(r) – tour (тур, обиколка)
 • ue – cruel (жесток)
pjrpure (чист)
't-risttourist (турист)
'kon-trcontour (контур)
in-'dj-rənsendurance (издръжливост)

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: