Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Таблица за спрежение на глагола to have.

Тук ще представим таблици с всички спрежения на спомагателния глагол to have (имам) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.

 А сега ето и всички таблици със спреженията на глагола to have.

Инфинитив - Infinitive
to have (had/had)

Просто сегашно - Simple Present
Ihave
youhave
he/she/ithas
wehave
youhave
theyhave

Сегашно продължително - Present continuous
Iam having
youare having
he/she/itis having
weare having
youare having
theyare having

Сегашно перфектно - Present perfect
Ihave had
youhave had
he/she/ithas had
wehave had
youhave had
theyhave had

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous
Ihave been having
youhave been having
he/she/ithas been having
wehave been having
youhave been having
theyhave been having

Минало просто - Simple past
Ihad
youhad
he/she/ithad
wehad
youhad
theyhad

Минало продължително - Past continuous
Iwas having
youwere having
he/she/itwas having
wewere having
youwere having
theywere having

Минало перфектно - Past perfect
Ihad had
youhad had
he/she/ithad had
wehad had
youhad had
theyhad had

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous
Ihad been having
youhad been having
he/she/ithad been having
wehad been having
youhad been having
theyhad been having

https://moda39.blogspot.com/

Просто бъдеще - Simple Future
Iwill have
youwill have
he/she/itwill have
wewill have
youwill have
theywill have

Бъдеще продължително - Future continuous
Iwill be having
youwill be having
he/she/itwill be having
wewill be having
youwill be having
theywill be having

Бъдеще перфектно- Future perfect
Iwill have had
youwill have had
he/she/itwill have had
wewill have had
youwill have had
theywill have had

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous
Iwill have been having
youwill have been having
he/she/itwill have been having
wewill have been having
youwill have been having
theywill have been having

Условно сегашно - Conditional present
Iwould have
youwould have
he/she/itwould have
wewould have
youwould have
theywould have

Условно перфектно - Conditional perfect
Iwould have had
youwould have had
he/she/itwould have had
wewould have had
youwould have had
theywould have had

Налични издания по английски език - за българи:

Условно сегашно прогресивно - Conditional present progressive
Iwould be having
youwould be having
he/she/itwould be having
wewould be having
youwould be having
theywould be having

Условно перфектно прогресивно - Conditional perfect progressive
Iwould have been having
youwould have been having
he/she/itwould have been having
wewould have been having
youwould have been having
theywould have been having

Сегашно подчинително - Present subjunctive
Ihave
youhave
he/she/ithave
wehave
youhave
theyhave

Минало подчинително - Past subjunctive
Ihad
youhad
he/she/ithad
wehad
youhad
theyhad

Минало перфектно подчинително - Past perfect subjunctive
Ihad had
youhad had
he/she/ithad had
wehad had
youhad had
theyhad had

Повелително - Imperative
youhave
weLet´s have
youhave

Сегашно причастие - Present participle
having

Минало причастие - Past participle
had

Някои типични готови английски фрази, съдържащи глагола "to have":

 • what have you done
 • to have no standing
 • to have a night out
 • to have a cinch on sb.
 • to have a peep at sth.
 • to have a good nose
 • to have to do with
 • to have recourse to
 • to have a hat on
 • to have over
 • to have a snack
 • I should have.
 • to have to do with
 • to have recourse to
 • to have no standing
 • I have a cancer.
 • to have a good nose
 • to have a thin time
 • to have it in for sb.
 • Have you noticed this?
 • to have sth. at heart
 • to have a row with sb.
 • do you have
 • to have a hat on
 • to have over
 • to have a snack
 • to have in common
 • to have a snack
 • to have a thin time
 • to have a dry mouth
 • to have nothing to do
 • to have it in for sb.
 • I have a hunch
 • to have sth. at heart
 • to have a crush on sb.
 • to have a hand in sth.
 • to have a cinch on sb.
 • to have a crush on sb.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: