Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 октомври 2016

Таблица на думи-заместители | dLambow

Таблица за използване на думи-заместители в английски език

 

Използване на английски думи-заместители

В английски език има редица думи, които могат да се използват в изречението като заместители с цел да се избегне повторението на една и съща дума, израз или цяло изречение. Наричат се думи-заместители или думи-заменители. При превод на български език трябва да сме внимателни, за да се предаде оригиналното значение на текста и да се избегне неговото изопачаване.

Думи-заместители в английски език
Използване на английски думи-заместители
 Таблица на често използваните думи-заместители в английски език:

Думи - заместители
Думи-
заместители
Особености
при използване
Примери:
Може да заменя по-рано споменато изчисляемо съществително.
  • I havent got a textbook. I must buy one.
  • I dont like these yellow flowers. Let me have some red ones
Може да заменя по-рано споменато съществител-
но, след което идва предложен израз.
  • The Kozloduy power-station on the Dunau is much more powerful than that on the Maritsa. 
  • The railways of Russia are longer than those of any other country. 
Може да заменя споменат вече глагол в съответните му форми.
  • He translates from Bulgarian into English better than I do
частицата
to
Може да се използва, за да не се повтаря споменат вече глагол в инфинитив.
  • “Did you go to the theatre last night?”“I wanted to, but I couldn't”.
Може да се използва, за да не се повтаря част или цяло изречение.
  • “Did Paul leave Moscow yesterday?”“I think so, but I'm not quite sure”.

Кои са най-честите случаи на използване на думи заместители?

  • Ако искате да замените използвано вече съществително в единствено число, за целта може да използвате думата "one", а за множествено число - "ones"
  • За да избегнете повторението на вече използван глагол, в качеството на дума-заместител се използва глагола "to do" в съответната му форма.
  • Когато искате да замените част от употребено вече изречение или цялото изречение, може да използвате думата "so".
Повече подробности за използването на съответната дума-заместител може да научите като кликнете с мишката върху интересуващата Ви дума в горната таблица. Освен това се използват и други думи-заместители, като what, whose, same - щракнете и върху тях за повече подробности при употребата им.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: