Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

19.10.2016 г.

Структура на английското изречение.

Английско изречение.

Английското изречение, както и българското, представлява група от думи, която изразява завършена мисъл, която се определя допълнително от речевата интонация и писмената пунктуация. Има два начина да се обясни структурата на едно английско изречение:
  • 1. С използването на българска терминология.
  • 2. С използването на английска терминология.
Оригиналната английска граматична терминология е доста различна от българската. Ако някой се опитва да Ви обясни структурата на английското изречение с помощта на оригиналната английска терминология, преди това ще Ви е нужна поне една година университетско изучаване на английска филология.

Тъй като това не е реалистично, а Вие искате да научите английски език колкото е възможно по-скоро, тогава се прибягва до компромисния вариант и структурата на английското изречение се обяснява с известната Ви българска терминология. Така Вие разбирате за какво става дума и започвате да го упражнявате на практика и нещата се подреждат добре.

Иначе, много приказки могат да се изприказват за строгата структура на английското разказно изречение, но всичко това може да се обобщи в една нагледна и разбираема картинка. Ето я и нея:

Структура на английското изречение.

До колкото английски език е доста формализиран и структуриран език, то английските изречения се строят по определен начин и всяка част на изречението трябва да се поставя на точно определено й място. Възможностите да се внасят промени в английския словоред са доста ограничени. Отношенията между частите на английското изречение се определят от словореда поради почти пълната липса на окончания и падежи в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.