Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 октомври 2016

Структура на английските изречения | dLambow

Структура на английските изречения

 

Структура на английско изречение (English sentence structure)

Английското изречение, както и българското, представлява група от думи, която изразява завършена мисъл, която се определя допълнително от речевата интонация и писмената пунктуация. Има два начина да се обясни структурата на едно английско изречение:
  • 1. С използването на българска терминология.
  • 2. С използването на английска терминология.
English sentence structure
Структура на английските изречения

Оригиналната английска граматична терминология е доста различна от българската. Ако някой се опитва да Ви обясни структурата на английското изречение с помощта на оригиналната английска терминология, преди това ще Ви е нужна поне една година университетско изучаване на английска филология.Тъй като това не е реалистично, а Вие искате да научите английски език колкото е възможно по-скоро, тогава се прибягва до компромисния вариант и структурата на английското изречение се обяснява с известната Ви българска терминология. Така Вие разбирате за какво става дума и започвате да го упражнявате на практика и нещата се подреждат добре.

Иначе, много приказки могат да се изприказват за строгата структура на английското разказно изречение, но всичко това може да се обобщи в една нагледна и разбираема картинка. Ето я и нея (щракнете я за увеличаване):

Формализирана структура на английското изречение.

До колкото английски език е доста формализиран и структуриран език, то английските изречения се строят по определен начин и всяка част на изречението трябва да се поставя на точно определено й място. Възможностите да се внасят промени в английския словоред са доста ограничени. Отношенията между частите на английското изречение се определят от словореда поради почти пълната липса на окончания и падежи в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: