Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

26 септември 2016

Упражнение 010 - Поставете глагола to be в нужната форма | dLambow

Упражнение 010 - Поставете глагола to be  в нужната форма

Поставете на празните места глагола to be в съответната му форма.
  • 1. The window ..... open.
  • 2. I ..... in the classroom.
  • 3. We ..... students.
  • 4. You ..... a teacher.
  • 5. The baby ..... in bed.
  • 6. The books ..... on the table.
  • 7. I ..... a student.
  • 8. The door ..... shut.
  • 9. The children ..... in the garden.
  • 10.  ..... we students?
  • 11. The chair ..... near the table.
  • 12.  ..... I a teacher?
  • 13.  ..... the door shut?
  • 14.  ..... the windows open?
  • 15.  ..... the baby in bed?
  • 16.  ..... the children in the garden?
  • 17.  ..... the chair near the table?
  • 18.  ..... I in the classroom?
  • 19.  ..... the books on the table?
  • 20.  ..... you teachers?
  Впишете, за упражнение, правилния резултат в коментарите, по-долу. Изписвайте цялото изречение, за да упражнявате и писането.

  ----------------

  7 коментара:

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  The window is open.
  I am in the classroom.
  We are students.
  You are teacher.
  The baby is in bed
  The books in on the table
  A am a student
  The door in shut
  The children are in the garden.
  Are we students?
  The chair in hear the table.
  Am I a teacher?
  Is it the door shut?
  Is the window open?
  Is the baby in bed?
  Is the children in the garden?
  In the chair near the table?
  Am I in the classroom?
  In the books on the table?
  Are you teachers?

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  Не разбрах,имам ли грешки? Или вече съм готов за CANADA?

  qnka_stefanova каза...

  Това не е изпит, нито тест. Идеята е освен ученето на теория, да има и упражнения за правилно писане и изразяване. Т.е. добре е да се правят колкото е възможно повече упражнения и при всяка възможност да се практикува езика. Тук никой не следи и не поправя грешки (освен ако са много фрапиращи). С напредването, Вие сами ще си откривате слабостите и грешките, върху които да наблегнете.

  Unknown каза...

  The window is open.
  2. I am in the classroom.
  3. We are students.
  4. You are a teacher.
  5. The baby is in bed.
  6. The books are on the table.
  7. I am a student.
  8. The door is shut.
  9. The children are plaing in the garden.
  10. Are we students?
  11. The chair is near the table.
  12. ..... I a teacher?
  13. Is the door shut?
  14. Are the windows open?
  15. Is the baby in bed?
  16. Are the children in the garden?
  17. IS the chair near the table?
  18. ..... I in the classroom?
  19. Are the books on the table?
  20. Are you teachers?

  anit_dobrefff каза...

  Am I a teacher?
  Am I in the classroom?

  Andi каза...

  1. The window is open.
  2. I am in the classroom.
  3. We are students.
  4. You are a teacher.
  5. The baby is in bed.
  6. The books are on the table.
  7. I am a student.
  8. The door is shut.
  9. The childern are in the garden.
  10. Are we students?
  11. The chair is near the table.
  12. Am I a Teacher?
  13. Is the door shut?
  14. Are the windows open?
  15. Is the baby in bed?
  16. Are the childern in the garden?
  17. Is the chair near the table?
  18. Am I in the classroom?
  19. Are the books on the table?
  20. Are you teachers?

  Unknown каза...

  1. The window ..is... open.
  2. I .am.... in the classroom.
  3. We ..are... students.
  4. You ..are... a teacher.
  5. The baby .is.... in bed.
  6. The books ..are... on the table.
  7. I .am.... a student.
  8. The door .is.... shut.
  9. The children ...are.. in the garden.
  10. .Are.... we students?
  11. The chair .is... near the table.
  12. ..Am... I a teacher?
  13. ..Is... the door shut?
  14. ...Are.. the windows open?
  15. ...Is.. the baby in bed?
  16. ..Are... the children in the garden?
  17. ...Is.. the chair near the table?
  18. ..Am... I in the classroom?
  19. ...Are.. the books on the table?
  20. ..Are... you teachers?

  Популярни публикации

  Последни публикации в Самоучител: